Flere frivillige skal drive indsats mod ensomhed

Flere frivillige skal drive indsats mod ensomhed

Vi får det sort på hvidt og gang på gang. Adskillige undersøgelser, der viser at flere og flere mennesker føler sig ensomme. Omkring 470.000 danskere lever i dyb ensomhed, og risikoen for at leve i ensomhed er markant højere for mennesker med psykiske vanskeligheder, hvor hver tredje oplever svær og langvarig ensomhed.  Det har SIND Frederiksberg arbejdet på at ændre igennem de 30 år lokalafdelingen har eksisteret. Lokalafdelingen tilbyder både fællesskabsfremmende aktiviteter i en lejlighed på L.I. Brandes Alle 1 og fungerer som bindeled mellem borgere, der ønsker at få en besøgsven og de frivillige besøgsvenner, der er parate til…
LÆS MERE
Hjælp til en jul med gode minder

Hjælp til en jul med gode minder

Takket være engagerede organisationer får mange af samfundets udsatte borgere og særligt de allermest sårbare, børnene, i år en jul, der minder om den hyggelige højtid, mange af landets andre familier oplever. Frederiksbergfonden uddeler i år næsten 400.000 kroner til det formål. Fonden imødekommer hver år ansøgninger fra organisationer som Børnenes Kontor, Frelsens Hær og Sand – De hjemløses landsorganisation. Det er ansøgninger, der går til at uddele julekurve, hjælp til tøjindkøb eller gavekort, så hjemløse kan købe dagligvarer og en julegave, hvis den hjemløse også har børn. Også børn og unge på flere døgninstitutioner beliggende på Frederiksberg får hvert…
LÆS MERE
Frivillighed hjælper dem, der er tvunget på flugt

Frivillighed hjælper dem, der er tvunget på flugt

En stolt delegation af frivillige fra Solbjerggruppen blev velfortjent hædret med Frederiksbergprisen 2023 ved den årlige prisuddeling i Kuppelsalen i Planetariet den 9. november. Det er i år 27. gang, at Frederiksbergfondens bestyrelse tildeler prisen og 100.000 kroner til et lokalt initiativ eller en organisation, der har formået at udvikle en ide eller et initiativ til at blive en betydningsfuld del af livet på Frederiksberg. Denne gang gives prisen til Solbjerggruppen, som med få menneskers indsats, har formået at yde en værdifuld og bred vifte af tilbud, aktiviteter og menneskelig omsorg til kommunens nye medborgere, der er flygtet fra deres…
LÆS MERE
Kommunalt takstboom kan sende flere unge på gaden

Kommunalt takstboom kan sende flere unge på gaden

Guitarlæreren Anders bruger hænderne til at fortælle om guitarens toner. Over for ham sidder Maria på 12 år, som får guitarundervisning i fritids- og ungdomsklubben NORDEN. Det er gratis for Maria og alle andre børn og unge at lære at spille og synge i musikskoletilbuddet MusicLife, som har fået stillet lokaler til rådighed i klubben. Og med Frederiksberg Kommunes raketstigning i taksterne for at gå i klub eller ungdomsklub er det sandsynligt, at flere udmeldes af det kommunale klubtilbud og i stedet bruger det gratis musikskoletilbud som alternativ til at være alene hjemme eller hænge ud på gaden. Maria er…
LÆS MERE
Samtaler forebygger mistrivsel blandt piger

Samtaler forebygger mistrivsel blandt piger

Cirka en tredjedel af alle piger og unge kvinder i alderen 16 -24 år vurderes at have et mentalt dårligt helbred. De oplever ensomhed, har lavt selvværd, er stressede og mangler nogen at dele deres tanker med. Det har GirlTalk siden 2004 taget et medansvar for at løse. GirlTalk blev etableret som et åbent og anonymt rådgivningstilbud, som piger og unge kvinder gratis kunne henvende sig til. Siden er rådgivningstilbuddet udvidet med andre tilbud, bl.a. foredrag målrettet forældre, der alle har til formål at hjælpe pigernes trivsel på vej. Et af disse nyere tilbud hedder EnpowR, som er et 10-ugers…
LÆS MERE
Jette skaber livskraft med frivillige hænder

Jette skaber livskraft med frivillige hænder

De frivillige hænder i foreningslivet løfter en uvurderlig samfundsopgave. Det er modtageren af Frederiksbergfondens Hæderspris 2022 et fremragende eksempel på. Da årets prismodtager, Jette Halling, efter et langt arbejdsliv som lærer gik på efterløn, blev hun klar over, at der skulle ske noget andet i dagtimerne. Og hun greb i 2004 opfordringen til at etablere en lokalforening af Mødrehjælpen på Frederiksberg, og den har hun været formand for lige siden. Den 13. oktober fik hun overrakt Frederiksbergfondens Hæderspris af fondens bestyrelsesformand, Sys Rovsing. Mødrehjælpens Lokalafdeling har været et kendt navn på fondens liste over bevillingsmodtagere i en årrække, for lokalafdelingen…
LÆS MERE
Idrætstilbud gør handicappede til de stærke på holdet

Idrætstilbud gør handicappede til de stærke på holdet

140 skoleelever har haft idrætsforløb, hvor hele klassen deltager i parasport. Målet er at få flere børn med fysisk handicap inkluderet i et aktivt fritidsliv med idræt.   Børn med fysisk handicap sidder alt for ofte på bænken i idrætstimerne. Det er ikke dem, der bliver valgt først, når der skal sættes hold, og mange er fritaget for undervisningen, fordi læringsmålene ikke kan omsættes til personer med funktionsnedsættelse. Resultatet er, at børn med handicap oftest ikke har et aktivt fritidsliv. Det har foreningen Parasport Frederiksberg af flere grunde sat sig for at ændre, og foreningen har med en bevilling fra…
LÆS MERE
Julen bliver hjerternes fest for flere

Julen bliver hjerternes fest for flere

Højtiden er svær at komme igennem for et stigende antal borgere og det gør lokale organisationer og tilbud et forsøg på at udligne. Julen er måske den sværeste tid på året at komme igennem for anbragte børn eller familier med lavindkomst. Som forælder kan det være et spørgsmål om, hvorvidt der overhovedet er råd til at købe en gave til sit barn, hvis der også skal være råd til julemad. Og for børn og unge, der må bo udenfor hjemmet på døgninstitutioner, er der ingen garanti for, at nogen på hjemmefronten sender en kærlig hilsen eller noget som helst andet,…
LÆS MERE
Musik bliver instrument til et bedre liv

Musik bliver instrument til et bedre liv

  Hvis man har hørt piger træne sangstemmer omkring flagstangen i Solbjerg Have, så er det fordi en positiv historie allerede er rykket ind over kommunegrænsen fra Nørrebro. Her har foreningen MusicLife siden 2010 drevet et musiktilbud til socialt belastede unge i alderen 13-18 år. Projektet er målrettet unge, som på grund af færre ressourcer eller religiøse begrænsninger ikke benytter sig af de gængse musiktilbud og som i det hele taget ikke er en del af det organiserede foreningsliv på Frederiksberg. MusicLife er en forebyggende indsats, der tilbyder unge i alderen 13-18 et fællesskab og  fælles mål omkring musikken, så…
LÆS MERE
Når julen gør ondt!

Når julen gør ondt!

Juleaften nærmer sig, men det er desværre ikke alle i Danmark, der kan se frem imod julehygge, julegaver og hyggeligt sammenvær med familie og venner. Som socialt udsat er julen ofte forbundet med bekymring og frustration.  Hvert år undrer det alligevel mange, at der i Danmark er mennesker, der har behov for hjælp. Men vi er ikke i tvivl! Der ér brug for ekstra hjælp her i julen. Det ved vi fra vores samarbejde med de organisationer og institutioner, som er tættest på dem, der har brug for hjælp. Siden tilbagemeldingerne fra døgninstitutionerne på Frederiksberg fortæller, hvor stor betydning det…
LÆS MERE