Ansøgningsfrister

På fire årlige bestyrelsesmøder beslutter Frederiksbergfondens bestyrelse, om hvorvidt et projekt kan opnå støtte.

Du kan indsende ansøgning til Frederiksbergfonden løbende.

ANSØGNINGSFRISTER 2024

Ansøgning modtaget senest: Kan forvente svar senest:
15. marts 2024 19. april 2024
21. maj 2024 20. juni 2024
1. september 2024 1. oktober 2024
25. november 2024 20. december 2024
   

 

FAQ

Ja. Enten skal projektet afvikles på Frederiksberg eller komme byens borgere til gavn på anden vis.

Fonden udbetaler som udgangspunkt midler til  projektet, som det er beskrevet i projektansøgningen. Ændrer projektet sig væsentligt, skal du have en godkendelse fra Fonden, så du kan være sikker på at få bevillingen udbetalt.

Som udgangspunkt løber projektbevillingen for 12 måneder (som det fremgår af bevillingsbrevet). Derfor skal du sørge for at anmode om en forlængelse, hvis projektet bliver forsinket.

Frederiksberg Fonden giver alle oplysninger om bevilgede fondsmidler videre til Skat. Hvorvidt dit projekt vil blive beskattet er individuelt, og det er ansøgers eget ansvar at undersøge dette via revisor eller SKAT.

Nej. Frederiksbergfonden udbetaler først bevillingen, når projektet er helt afsluttet.

En afrapportering består af et kort resumé og resultat af projektet efter gennemførelsen, og skal ledsages af et regnskab.

Den afsluttende sagsbehandling tager ca. 2-4 uger i Frederiksbergfonden. Husk at sikre dig, at din endelige afrapportering indeholder alt det nødvendige. 

Det gør Fondens bestyrelse fire gange årligt. Bestyrelsen består af Mads Lebech, Niels Smedegaard, Kirsten Jørgensen, Pernille Drost og John Tønnes. De efterlever retningslinjerne for god fondsledelse, som du kan læse mere om på hjemmesiden.

Fondens midler stammer fra Frederiksberg Sparekasse. Da sparekassen i 1990 blev solgt til Bikuben, valgte man at placere egenkapitalen i en fond. Midlerne er derfor private og har ikke noget med Frederiksberg Kommune at gøre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev