Ledelse


Niels Smedegaard, Mads Lebech, Sys Rovsing, Martin Dahl & Peter Christmas-Møller

Frederiksbergfondens daglige ledelse varetages af:

Martin Dahl
Cand. oecon. Direktør i Frederiksbergfonden siden 2015
Mobil 53842300, ff@frederiksbergfonden.dk

Fondens bestyrelse udgøres af fire bestyrelsesmedlemmer:

Sys Rovsing, f. 1953
Formand for Frederiksberg Fonden siden 2008. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2024.
Cand.jur. 1977, advokat 1980. Arbejder som selvstændig advokat og er bosiddende på Frederiksberg.
Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem (anciennitetsbegrundet).
 
Peter Christmas-Møller, f. 1962
Medlem af bestyrelsen siden 2005. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2022.
Cand.merc. Arbejder som administrerende direktør i eget galleri og er bosiddende på Frederiksberg.
Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem (anciennitetsbegrundet).

Mads Lebech, f. 1967

Medlem af bestyrelsen siden 2012. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2025.
Cand.jur. 1997. Arbejder som administrerende direktør i A. P. Møller-Fondene. Var borgmester på Frederiksberg 2001-2009.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Niels Smedegaard, f. 1962

Medlem af bestyrelsen siden 2015. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2023.
Cand.merc. 1988. Formand for Bikubenfonden.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.
 
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og fastlægger uddelings- og investeringsstrategier. Ved fire årlige møder træffer bestyrelsen afgørelse om bevillinger og andre sager, der har betydning for fonden.
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en fireårig periode. Ved sammensætningen af bestyrelsen tilstræber man, at den skal råde over kompetencer der bredt dækker:
  • Fondsvirksomhed
  • Investeringsvirksomhed
  • Ejendomsvirksomhed
  • Uddelinger til kulturelle, idrætsmæssige, fritidsmæssige, sociale eller uddannelsesmæssige formål
  • Lokale forhold i Frederiksberg Kommune

Bestyrelsen foretager regelmæssig vurdering af sit arbejde. Formanden afholder årligt et individuelt møde med bestyrelsesmedlemmerne til brug for individuel evaluering.

Vederlag
Bestyrelsesmedlemmerne modtager et vederlag for det løbende bestyrelsesarbejde i form af et fast årligt honorar på 100.000 kr. Formanden modtager 250.000 kr.

Formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen påtager sig ikke driftslignende opgaver eller modtager honorar for ydelser ud over bestyrelseshvervet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev