Ledelse


Niels Smedegaard, Mads Lebech, Sys Rovsing, Martin Dahl og Peter Christmas-Møller.

Frederiksberg Fondens daglige ledelse varetages af:

Martin Dahl
Cand. oecon. Direktør i Frederiksberg Fonden siden 2015
Mobil 53842300, martin.dahl@frederiksbergfonden.dk

Fondens bestyrelse udgøres af fire bestyrelsesmedlemmer:

Sys Rovsing, f. 1953
Formand for Frederiksberg Fonden siden 2008. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2020.
Cand.jur. 1977, advokat 1980. Arbejder som selvstændig advokat og er bosiddende på Frederiksberg.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Peter Christmas-Møller, f. 1962

Medlem af bestyrelsen siden 2005. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2022.
Cand.merc. Arbejder som administrerende direktør i eget galleri og er bosiddende på Frederiksberg.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Mads Lebech, f. 1967

Medlem af bestyrelsen siden 2012. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2021.
Cand.jur. 1997. Arbejder som administrerende direktør i Industriens Fond. Var borgmester på Frederiksberg 2001-2009.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Niels Smedegaard, f. 1962

Medlem af bestyrelsen siden 2015 (valgt af Bikubenfonden). Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2019.
Cand.merc. 1988. Arbejder som administrerende direktør i DFDS.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og fastlægger strategier for såvel uddelings- som investeringsvirksomhed. Ved fire årlige møder træffer bestyrelsen afgørelse om bevillinger og andre sager der har betydning for fonden. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en fireårig periode. Aldersgrænsen er 70 år. Ved sammensætningen af bestyrelsen tilstræber man, at den skal råde over kompetencer der bredt dækker:

  • Fondsvirksomhed
  • Investeringsvirksomhed
  • Ejendomsvirksomhed
  • Uddelinger til kulturelle, idrætsmæssige, fritidsmæssige, sociale eller uddannelsesmæssige formål
  • Lokale forhold inden for Frederiksbergs bygrænse

Bestyrelsen foretager regelmæssig vurdering af sit arbejde. Formanden afholder årligt et individuelt møde med bestyrelsesmedlemmerne til brug for individuel evaluering.

Vederlag

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et vederlag for det løbende bestyrelsesarbejde i form af et fast årligt honorar på 100.000 kr. Formanden modtager 250.000 kr.
Formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen har ikke i året påtaget sig driftslignende opgaver eller modtaget honorar for ydelser ud over bestyrelseshvervet.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev