Sekretariat og bestyrelse

Frederiksbergfondens sekretariat udgøres af:

Martin Dahl
Cand. oecon. Direktør i Frederiksbergfonden siden 2015
Mobil 53842300, ff@frederiksbergfonden.dk

Otto Frederiksen
Cand.merc.(kom), Fondsrådgiver i Frederiksbergfonden siden 2019
otto@frederiksbergfonden.dk

Fondens bestyrelse udgøres af fem bestyrelsesmedlemmer:

Sys Rovsing, f. 1953
Formand for Frederiksbergfonden siden 2008. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2024.
Cand.jur. 1977, advokat 1980. Arbejder som selvstændig advokat og er bosiddende på Frederiksberg.
Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem (anciennitetsbegrundet).
 
Mads Lebech, f. 1967
Medlem af bestyrelsen siden 2012. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2025.
Cand.jur. 1997. Arbejder som administrerende direktør i A. P. Møller-Fondene. Var borgmester på Frederiksberg 2001-2009.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Niels Smedegaard, f. 1962

Medlem af bestyrelsen siden 2015. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2023.
Cand.merc. 1988. Formand for Bikubenfonden.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.
 

Kirsten Jørgensen, f. 1960
Medlem af bestyrelsen siden 2023. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2026.
Cand. theol. 1991, provst i Frederiksberg Provsti og præst ved Godthaabskirken siden juni 2014.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Pernille Drost, f. 1972
Medlem af bestyrelsen siden 2023. Udpegningsperioden udløber ved udgangen af 2026.
Cand.scient.bibl. 2001, arbejder som direktør for Netværket for selvmordsramte (NEFOS).
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og fastlægger uddelings- og investeringsstrategier. Ved fire årlige møder træffer bestyrelsen afgørelse om bevillinger og andre sager, der har betydning for fonden.
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en fireårig periode. Ved sammensætningen af bestyrelsen tilstræber man, at den skal råde over kompetencer der bredt dækker:
  • Fondsvirksomhed
  • Investeringsvirksomhed
  • Ejendomsvirksomhed
  • Uddelinger til kulturelle, idrætsmæssige, fritidsmæssige, sociale eller uddannelsesmæssige formål
  • Lokale forhold i Frederiksberg Kommune

Bestyrelsen foretager regelmæssig vurdering af sit arbejde. Formanden afholder årligt et individuelt møde med bestyrelsesmedlemmerne til brug for individuel evaluering.

Vederlag
Bestyrelsesmedlemmerne modtager et vederlag for det løbende bestyrelsesarbejde i form af et fast årligt honorar på 100.000 kr. Formanden modtager 250.000 kr.

Formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen påtager sig ikke driftslignende opgaver eller modtager honorar for ydelser ud over bestyrelseshvervet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev