Samtaler forebygger mistrivsel blandt piger

piger sidder sammen
Mange piger mistrives fordi de bl.a. mangler et fællesskab med andre piger, hvor de kan spejle sig i hinanden.

Cirka en tredjedel af alle piger og unge kvinder i alderen 16 -24 år vurderes at have et mentalt dårligt helbred. De oplever ensomhed, har lavt selvværd, er stressede og mangler nogen at dele deres tanker med.

Det har GirlTalk siden 2004 taget et medansvar for at løse. GirlTalk blev etableret som et åbent og anonymt rådgivningstilbud, som piger og unge kvinder gratis kunne henvende sig til. Siden er rådgivningstilbuddet udvidet med andre tilbud, bl.a. foredrag målrettet forældre, der alle har til formål at hjælpe pigernes trivsel på vej.

Et af disse nyere tilbud hedder EnpowR, som er et 10-ugers forløb med samtalegrupper for fire-otte piger i udskolingsalderen. Siden 2021 har Frederiksbergfonden støttet EnpowR-tilbuddet på Frederiksberg, og det lokale tilbud omfattede i 2022 to gruppeforløb på Frederiksberg Bibliotek og to forløb på Tre Falke Skole. Derudover deltog 115 forældre i et foredrag, der havde fokus på at give viden og redskaber til at støtte og hjælpe piger i mistrivsel.

Ønsker en tryg relation at spejle sig i

Når man spørger pigerne om, hvad de søger i et fællesskab, så er det muligheden for at være en del af et trygt pigefællesskab med nogen, man kan spejle sig i, fortæller projektkonsulent Ditte Lundqvist Wagner fra GirlTalk.

”I EmpowR møder vi typisk piger, som på den ene eller anden måde føler ensomhed. Enten fordi de ikke har så stort et netværk eller fordi de venskaber de har, måske ikke er så dybe. Så de mangler nogen at tale med om de følelser, de har. Og når man er ensom, så kan man have en forestilling om, at man er den eneste, der har det sådan, fordi man ikke har nogen at spejle sig i og som kan bekræfte, at det man føler er helt normalt og måske rammer alle mennesker fra tid til anden,” fortæller hun.

Ud af 33 tilmeldte piger fra Frederiksberg i 2022 gennemførte 21 af pigerne hele forløbet.  Otte sprang fra inden gruppeopstart og fire hoppede fra undervejs. Efter hvert forløb bliver tilbuddet evalueret af deltagerne og her er tilbagemeldingerne bl.a., at pigerne oplever færre negative tanker, får mere selvtillid, har mere mod på at udtrykke sig og større succes med at komme ind i nye fællesskaber.

EmpowR vil i 2023 gøre en større indsats for at pigerne indbyrdes kan fortsætte deres relationer efter samtaleforløbet, hvis de ønsker det.

”Vi vil gerne brobygge til tiden efter samtalegrupperne. I dag laver nogle grupper en Snapchat-gruppe, andre fortsætter med at mødes efterfølgende og jeg ved, at en gruppe begyndte at komme til hinandens fødselsdage. Det er noget af det, vi gerne vil arbejde endnu mere på i år,” siger Ditte Lundqvist Wagner.

Fakta

34,4 procent de 16 til 24-årige kvinder har et dårligt mentalt helbred (Kilde: GirlTalk, der henviser til Den nationale Sundhedsprofil fra 2022)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev