Musik bliver instrument til et bedre liv

Music Life er primært drevet af frivillige, der underviser de unge i alle facetter omkring musikken – lige fra sangskrivning til at producere.

 

Hvis man har hørt piger træne sangstemmer omkring flagstangen i Solbjerg Have, så er det fordi en positiv historie allerede er rykket ind over kommunegrænsen fra Nørrebro. Her har foreningen MusicLife siden 2010 drevet et musiktilbud til socialt belastede unge i alderen 13-18 år. Projektet er målrettet unge, som på grund af færre ressourcer eller religiøse begrænsninger ikke benytter sig af de gængse musiktilbud og som i det hele taget ikke er en del af det organiserede foreningsliv på Frederiksberg. MusicLife er en forebyggende indsats, der tilbyder unge i alderen 13-18 et fællesskab og  fælles mål omkring musikken, så de ikke ”hænger ud” på gaden og møder bandemiljø, misbrug eller ensomhed.

MusicLife Frederiksberg får lokaler i Solbjerg Have, og initiativtagerne har søgt Frederiksbergfonden om 500.000 kroner til opstartsfasen og en åbningsfest, så de unge i området kan se faciliteterne, møde undervisere og deltage i workshops, for at opleve, hvad MusicLife tilbyder. Indtil rammerne er helt på plads drives MusicLife ude i det fri – om flagstangen og andre steder, hvor de unge kan deltage i workshops.

Music Life er primært drevet af frivillige, der underviser de unge i alle facetter omkring musikken – lige fra sangskrivning til at producere, og det er målet at rekruttere 50 unge omkring sang- og rap indspilning, performance/skuespil og events i løbet af kommende to år. De unge kan komme i MusicLife på ugentlige åbningsdage, deltage i camps og på sigt være med til at arrangere koncerter i samarbejde med lokale spillesteder og klubber.

Et frirum under ordnede forhold

De unge kan uden betaling deltage i alle de tilbud, de har lyst til og uden at stå på en medlemsliste. At de ikke bliver registreret gør en stor forskel for en del af målgruppen, som i mange tilfælde ikke må deltage i fritidstilbud for deres forældre, fortæller Mariahh Thorsted, som er kontaktperson og initiativtager til MusicLife.

”I familier med anden etnisk oprindelse har forældrene ofte en forventning om, at pigerne hjælper til derhjemme, så de har ikke rigtig kultur for, at døtrene bliver en del af foreningslivet. Og så er nogle forældre også bange for, at deres børn skal blive for danske og blandingen af piger og drenge bryder de sig heller ikke om. Specifikt omkring musikken, så er det også min erfaring, at arabiske og somaliske familier opfatter musik som noget, der er i strid med deres religion.

Her i MusicLife er der ikke forskel på køn, hudfarve eller religion – alle er lige. Hos os har de et frirum under ordnede forhold. De får nogle andre forbilleder her, måske også til at tage en uddannelse som jeg kender mange piger, der ikke må begynde på for deres far. En stor del af vores arbejde handler ikke om musikken, men den er midlet til målet om at få et godt liv.”

Artiklen fortsætter under MusicLife-videoen

 

Politiet: ”Et godt alternativ”

MusicLife rammer en målgruppe, der generelt ikke deltager i det almindelige foreningsliv. Og det ser nærbetjent Christoffer Skjøtt fra Frederiksberg Vest gode muligheder i:

”I Nærpolitiet oplever vi ofte, at de 13-15 årige vi møder på gaden, ikke har gået til sport eller været tilmeldt andre fritidsaktiviteter fra de var små og derfor mangler et sted, hvor de kan skabe nogle positive relationer med andre unge. Og det ved vi har en forebyggende effekt i forhold til ikke at komme ind på en kriminel løbebane. Jeg tror derfor, at et projekt som MusicLife vil være et godt alternativ til de kendte fritidsaktiviteter og måske ramme den gruppe unge, som ikke er ressourcestærke nok til at stå som ’dårlige’ nybegyndere i en sportsklub, hvor de ikke kender de sociale spilleregler.  I MusicLife behøver man hverken være boglig stærk eller topatlet. Så jeg tror, projektet kan blive et super tilbud for de unge og måske være med til at skabe en positiv forandring i området,” siger Christoffer Skjøtt.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev