Jette skaber livskraft med frivillige hænder

Mødrehjælpens mangeårige formand, Jette Halling, takker for Hædersprisen 2022. Foto: Lars Schmidt

De frivillige hænder i foreningslivet løfter en uvurderlig samfundsopgave. Det er modtageren af Frederiksbergfondens Hæderspris 2022 et fremragende eksempel på. Da årets prismodtager, Jette Halling, efter et langt arbejdsliv som lærer gik på efterløn, blev hun klar over, at der skulle ske noget andet i dagtimerne. Og hun greb i 2004 opfordringen til at etablere en lokalforening af Mødrehjælpen på Frederiksberg, og den har hun været formand for lige siden.

Den 13. oktober fik hun overrakt Frederiksbergfondens Hæderspris af fondens bestyrelsesformand, Sys Rovsing. Mødrehjælpens Lokalafdeling har været et kendt navn på fondens liste over bevillingsmodtagere i en årrække, for lokalafdelingen udfører i praksis netop den opgave som Frederiksbergfonden ønsker at fremme med den filantropiske retning ”Livskraft”, sagde Sys Rovsing ved prisuddelingen.

”Den retning som vi kalder ”Livskraft” retter sig mod de børn og unge, som har en opvækst, hvor enten mor eller far har brug for støtte og opbakning til forældreskabet for at sikre en god barndom og ungdom. Hos nogen familier er madbudgettet opbrugt midt i måneden, og der er slet ikke råd til at komme i fodboldklubben. Frederiksbergfonden har blandt andet til opgave at styrke livskraften i udsatte familier, og det kan vi ikke gøre selv. Vi når kun ud gennem andre. Og blandt de andre jeg her tænker på, hører Mødrehjælpens lokalafdeling her på Frederiksberg, som med 38 frivillige, som selv driver butik og på den måde skaber økonomi til støtte for et stort antal børn på Frederiksberg,” sagde Sys Rovsing.

Sværere tider for mange familier

Et år efter lokalforeningens etablering åbnede de genbrugsbutikken og flyttede i 2009 til en større butik på Rolighedsvej. Overskuddet fra butikken og indtægterne fra lokale støttemedlemskaber bruges til en række lokale indsatser for enlige mødre og deres børn. Det kan være hjælp til at holde fødselsdag, muligheden for at søge julehjælp, få en julegave eller komme til juletræsfest. De arrangerer også ture og ferieudflugter, hvor både børn og mødre kan deltage, og her har de stor glæde af oplevelserne og det sociale samvær med hinanden.

Hvad er det, der driver dig som frivillig i så mange år?

”Jeg har i mange år haft en dejlig bestyrelse, og det betyder jo rigtig meget, og vi har fået oparbejdet et fantastisk korps af frivillige, der arbejder i vores butik. Alle gør en stor indsats for at hjælpe dem, det hele handler om – mødrene og deres børn. Når jeg ”har hængt på” i så mange år, handler det meget om de skønne mennesker, vi hjælper og den glæde, der er ved at gøre det.”

Hvilken forskel gør I for den enkelte familie?

”Hvis man er på kontanthjælp, som mange af vores brugere er, så er der altså ikke ret meget at slå til søren for, og så bliver man ked af, at man ikke kan give sine børn det, man gerne ville. Så derfor giver vi hjælp til idræts- og fritidstilbud eller til at holde fødselsdag. Hvis man ikke selv har råd til at holde fødselsdag, så kommer barnet tit heller ikke med til andres fødselsdage eller siger nej, fordi de ikke selv har råd til at holde noget. Så det giver et løft for de familier som vi er glade for at kunne give. Så laver vi også udflugter, julehjælp og andre ting som de måske ellers aldrig ville gøre eller havde råd til. Den dag, hvor de kommer for at hente deres julehjælp og gaver til børnene – det er bare den bedste dag på året.  De er så glade og vi vil alle sammen gerne være der i butikken den dag, for det er så dejligt at opleve.”

 Hvordan ser du udviklingen for de familier, I hjælper?

”Jeg synes, vi har fået flere henvendelser de senere år og det betyder jo, at folk har det sværere. Jeg må sige, at de mennesker der søger, de har bestemt ikke fået det bedre. Det fortvivlende er, at de mennesker på kontanthjælp meget ofte også har nogle sygdomme og børnene har også nogle problemer. Det er som om, at når først noget går galt, så går det helt galt. Energikrisen sætter også sine spor allerede. Sidste år havde vi juleansøgninger fra 68 familier og over 100 børn og vi regner med rekordmange i år, for vi kan se, at nogle af de ansøgninger, der kommer nu er fra familier, vi ikke har kendt før.”

Og meget typisk for årets prismodtager, så slutter hun med en opfordring, der kan hjælpe endnu flere familier:

”Det ville være dejligt, hvis flere fik lyst til at melde sig ind i Mødrehjælpen. Det koster 200 kroner om året og og vi får en stor del af pengene ud lokalt til Frederiksberg.”

Se overrækkelsen af Hædersprisen


Bestyrelsens begrundelse:

Frederiksbergfonden har blandt andet til opgave at styrke livskraften i udsatte familier på Frederiksberg gennem bevillinger til lokale indsatser som bl.a. Mødrehjælpens lokalafdeling på Frederiksberg løfter. Hædersprismodtager Jette Halling har ikke kun været den bærende kraft, da lokalafdelingen i 2004 skulle etableres på Rolighedsvej. Hun har som formand samtidig haft et enestående talent for at skabe mening med frivilligheden blandt de mange faste personer, som deltager i arbejdet. Sammen gør de en imponerede indsats for, at mange forældre og børn med en rigtig svær økonomi eller andre behov i dag har et sted at få hjælp.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev