Historie

Frederiksberg Fonden blev etableret i 1991 af Frederiksberg Sparekasse i forbindelse med, at sparekassen blev overtaget af Bikuben. 

Sparekassen for Frederiksberg

Sparekassedirektør J. Bramsen ved skranken på filialen på Gammel Kongevej 160.

Frederiksberg Sparekasses historie går helt tilbage til 1894, hvor udviklingen på Frederiksberg for alvor begyndte at gå stærkt med mange tilflyttere byggeri, forretninger og industri. Borgerne havde brug for et sikkert sted at sætte deres penge – og det fik de, da ”Sparekassen for Frederiksberg og Omegn” slog dørene op på Gammel Kongevej.

Godt 100 år senere, da Bikuben overtog den gamle sparekasse i 1991, valgte man at anbringe sparekassens egenkapital i en fond, FrederiksbergFonden, så de værdier byens borgere havde været med til at skabe, fortsat kunne gøre Frederiksberg gavn gennem velgørende uddelinger.

Frederiksberg Fondens første fundats er underskrevet den 28. marts 1990, og her står der i §4, at ”Fondens formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål på Frederiksberg i Frederiksberg Sparekasses hidtidige virkeområde.” Grundkapitalen var ved stiftelsen kr. 121.821.233,-

Fondens oprindelige fundats er siden blevet ændret flere gange og gjort mere tidssvarende, men målsætningen er forsat den samme: At komme Frederiksberg til gode. Den seneste fundats er fra 2015.

En vigtig bestemmelse i fundatsen er, at der af årets overskud skal reserveres minimum 10 procent før uddelinger. På den måde bliver fonden langsomt større år for år.

Efter et par år i Fondenes Hus i København flyttede Frederiksberg Fonden i oktober 2018 til Rathsacksvej 1 på Frederiksberg. Her deler Frederiksberg Fonden kontor med to andre centrale aktører i fondsverdenen: Otto Mønsteds Fond samt netmediet Danmarks Fonde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev