Historie

Frederiksbergfondens historie – fra Frederiksberg til Frederiksberg

Frederiksbergfonden blev etableret i 1991 af Frederiksberg Sparekasse i forbindelse med at sparekassen blev overtaget af Bikuben. Frederiksberg Sparekassens historie går helt tilbage til 1894, hvor udviklingen på Frederiksberg for alvor begyndte at gå stærkt med mange tilflyttere, byggerier og et blomstrende erhvervsliv med forretninger og industri.

Borgerne havde brug for et sikkert sted til deres penge og det fik de, da ”Sparekassen for Frederiksberg og Omegn” slog dørene op på Gammel Kongevej i nummer 160.

Sparekassen for Frederiksberg
Sparekassedirektør J. Bramsen ved skranken på filialen på Gammel Kongevej 160.

Godt 100 år senere, i 1991, da Bikuben overtog den gamle sparekasse, valgte sparekassen at anbringe sin egenkapital i en fond, Frederiksbergfonden, så de værdier byens borgere havde været med til at skabe gennem deres bankforretning, fortsat kunne gøre Frederiksberg gavn gennem velgørende, almennyttige uddelinger.

Frederiksbergfondens første fundats er underskrevet den 28. marts 1990, og her fremhæves i §4, at ”Fondens formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål på Frederiksberg i Frederiksberg Sparekasses hidtidige virkeområde.” Grundkapitalen var ved stiftelsen 121.821.233 kroner.

Fondens oprindelige fundats er siden blevet ændret flere gange og gjort mere tidssvarende, men målsætningen er forsat den samme: At komme Frederiksberg til gode. Den seneste fundats er fra 2015.

Fondens oprindelige fundats er siden blevet ændret flere gange og gjort mere tidssvarende, men målsætningen er forsat den samme: At komme Frederiksberg til gode. Den seneste fundats er fra 2020.

Efter et par år i Fondenes Hus i København flyttede Frederiksbergfonden i oktober 2018 til Rathsacksvej 1 på Frederiksberg. Her deler Frederiksbergfonden kontor med en række andre fonde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev