2022 – fondsåret i tal

2022 – fondsåret i tal

  At træde ind i et nyt kalenderår er samtidig årstiden for at gøre status over året der gik. Hele 223 ansøgninger blev det hidtil største antal ansøgninger, som Frederiksbergfonden behandlede og med 60 procent i hel eller delvis tilsagnsandel har flere ansøgere end nogensinde haft succes med deres ansøgning. ”Når vi i 2022 har oplevet flere ansøgninger end i året forud, så er det ikke blot et udtryk for, at vi er på den anden side af pandemi-årene 2020-2021, men også at der er stort initiativlyst og iderigdom i civilsamfundet på Frederiksberg. For os er det vigtigt at opnå…
LÆS MERE
Rekordmange ansøgninger ender med en bevilling

Rekordmange ansøgninger ender med en bevilling

Sidste år fik 130 ud af 195 ansøgninger til Frederiksbergfonden grønt lys til en bevilling. Det gør fonden til topscorer på ranglisten over bevillingsprocenter blandt 26 fonde. For langt de fleste ansøgere er det opløftende læsning at få svar på en ansøgning fra Frederiksbergfonden. Det viser sig nemlig, at 67 % af ansøgningerne i 2021 blev helt eller delvist imødekommet, og det placerer Frederiksbergfonden helt i toppen på listen over bevillingsprocenter i 26 udvalgte fonde, som netmediet Fundats har gennemgået. Mediets analyse omfatter bevillingsprocenter i 26 forskellige fonde, som både i uddelingsramme og uddelingsformål er meget forskellige. Frederiksbergfondens bevillingsprocent har…
LÆS MERE
Rekordmange fik penge i 2021

Rekordmange fik penge i 2021

Støtte til oplevelser og til børn og med udfordrede livsvilkår fik en fremtrædende plads. Efter fire bestyrelsesmøder, heraf det seneste i december, kan årets samlede antal ansøgninger og bevillinger gøres op: Frederiksbergfonden har helt eller delvist imødekommet hele 131 af de i alt 195 indkomne ansøgninger i 2021. Det er et rekordstort antal. I alt er der tale om bevillinger på 10,2 mio. kr., hvilket er det samme niveau som i 2020, men fordelt på cirka 20 flere ansøgninger end året forinden. Særligt det brede kulturområde benævnt Oplevelser har været dominerende i 2021. Hvor pandemi-året 2020 var et kulturfattigt år,…
LÆS MERE

Ny online ansøgningprocedure er på trapperne

Det bliver nemmere og mere overskueligt at indsende ansøgninger til Frederiksbergfonden. Hvis du overvejer at indsende en ansøgning til Frederiksbergfonden, så kan du frem til en ny, digital ansøgningsprocedure med virkning fra 1. marts 2021, som også er førstekommende ansøgningsfrist. I dag foregår ansøgning ved, at man sender mail til ansøgningsmail-adressen ansogning@frederiksbergfonden.dk – hvor man vedhæfter ansøgningsdokumenterne til mailen. Dette er en digital proces, som fremover understøttes af et nyt sagsstyringssystem, der holder styr på alle nødvendige oplysninger. Man har sin egen ansøgerprofil, hvor log on sker ved brug af NemID, så man slipper for at huske endnu et sæt…
LÆS MERE

Frederiksbergfondens fundatsændringer i 2020 er godkendt af Erhvervsstyrelsen

Frederiksbergfonden har fået Erhvervsstyrelsens godkendelse til at ændre i fundatsen. Frederiksbergfondens oprindelse fra salget af Frederiksberg Sparekasse for ca. 30 år siden er i dag en synlig bidragyder til børn og unge, kulturlivet og medborgerskabet på Frederiksberg. Noget tilsvarende ses også en række andre steder i Danmark, hvor lokale sparekasser blev erstattet af byfonde med et markant filantropisk bidrag til lokalsamfundet f.eks. i Skive, Holbæk, Hobro, Himmerland og på Bornholm. En fond har hverken medlemmer eller ejere og derfor heller ikke nogen generalforsamling eller årsmøde, hvor ledelsen vælges. I stedet har fonden en fundats, som en bestyrelse skal efterleve. Og…
LÆS MERE
Årsrapporten 2017 er nu offentliggjort

Årsrapporten 2017 er nu offentliggjort

Frederiksberg Fondens nye årsrapport for 2017 redegør udførligt for stort og småt fra et begivenhedsrigt år med støtte til i alt 92 forskellige aktiviteter. . ”Ud over de mange lovpligtige oplysninger og erklæringer prøver vi også at forklare, at fonden arbejder inden for retningerne Opvækst, Oplevelser og Medborgerskab på Frederiksberg. Vi får faktisk ret få ansøgninger, som rammer helt uden for skiven, så det tyder på, at mange har opfattet vores information rigtigt. Det er meget positivt,” siger direktør Martin Dahl. . Frederiksberg Fondens opnåede et regnskabsresultat på hele 31 mio. kr. i overskud. Da ejendomsreguleringer var de 19 mio. kr. udgjorde det operationelle resultat 12 mio. kr., hvilket var 2…
LÆS MERE
Strategi for Frederiksberg Fonden

Strategi for Frederiksberg Fonden

Frederiksberg Fonden har fastlagt en ny strategi, som de kommende år skal bidrage til at udstikke Fondens kurs i bevillingerne og sætte fokus på udvalgte indsatsområder. Strategien skal samtidig gøre det enklere for ansøgere at aflæse Fondens prioriteringer. Strategien har tre overordnede retninger: Opvækst Oplevelse Medborgerskab Du kan læse mere om strategien her: https://frederiksbergfonden.dk/bevillinger/vi-stoetter/
LÆS MERE

Højdepunkter 2016

FrederiksbergFonden fik i 2016 sat mange fingeraftryk på Frederiksberg: 86 projekter modtog støtte for over 8 mio. kr. Samtidig bød året på en flot stigning i antallet af ansøgninger – og masser af kultur. Hvad vil 2016 blive husket for? Det kan du Iæse i FrederiksbergFondens årsrapport, som netop er blevet offentliggjort. Her løfter vi sløret for, hvilke projekter direktør Martin Dahl særligt vil huske.   Ungdommens Folkemøde og fornyet Teaterflise ”Jeg vil især huske Ungdommens Folkemøde i Søndermarken. Det var et fantastisk nyt arrangement at få til byen, som vi også fremtidigt glæder os til. Vi kom tidligt ind…
LÆS MERE
Fonden har fået nyt logo

Fonden har fået nyt logo

Har du bemærket noget anderledes ved Frederiksberg Fonden? Fonden har nemlig fået nyt logo. Falken er erstattet af et f’ med et blad, der signalerer det, som Frederiksberg Fonden gerne vil stå for. - I Frederiksberg Fonden har vi den seneste tid diskuteret den fremtidige kurs. Vi synes nu, at tiden var inde til også visuelt at opdatere fondens logo til de virksomhedsværdier, vi gerne vil stå for, siger Martin Dahl, direktør i Frederiksberg Fonden. Værdierne Engagement, Fornyelse og Livskraft vil være de gennemgående træk i vores bidrag og virke i fremtiden. Fondens ny logo består at et symbol og et navnetræk…
LÆS MERE
FrederiksbergFonden 15 procent større i 2015

FrederiksbergFonden 15 procent større i 2015

Med en stigning i økonomisk støtte på 15 procent i 2015 kan FrederiksbergFonden se tilbage på et travlt år. Årets uddelinger endte på 8,3 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end året forinden. I alt modtog 81 ansøgninger hel eller delvis støtte med hovedvægt på kultur, fritid, social indsats eller uddannelse på Frederiksberg. Blandt de væsentligste modtagere af økonomiske støtte er det planlagte studenterhus til CBS på Frederiksberg Politistation, det nye Ungdommens Folkemøde i Søndermarken, endagsmusikfestivalen Stella Polaris, en ny udescenografi til Riddersalen på Allégade og et basketballprogram til styrkelse af børns motion og bevægelse. ”Fonden har i…
LÆS MERE