Rekordmange fik penge i 2021

Bevillinger 2020 og 2021
2021 blev et come back til mange Frederiksberg-oplevelser og bevillinger på 3,8 mio.kr.

Støtte til oplevelser og til børn og med udfordrede livsvilkår fik en fremtrædende plads.

Efter fire bestyrelsesmøder, heraf det seneste i december, kan årets samlede antal ansøgninger og bevillinger gøres op: Frederiksbergfonden har helt eller delvist imødekommet hele 131 af de i alt 195 indkomne ansøgninger i 2021. Det er et rekordstort antal.

I alt er der tale om bevillinger på 10,2 mio. kr., hvilket er det samme niveau som i 2020, men fordelt på cirka 20 flere ansøgninger end året forinden. Særligt det brede kulturområde benævnt Oplevelser har været dominerende i 2021. Hvor pandemi-året 2020 var et kulturfattigt år, også for Frederiksbergfonden, så blev 2021 et stort år med bevillinger til Frederiksberg-oplevelser på 3,8 mio.kr.

Frederiksbergfondens bestyrelse besluttede i 2021, at uddelinger under benævnelsen Livskraft, som rettes mod børn og unge med udfordrede livsvilkår, skulle have en mere fremtrædende prioritering, hvilket har ført til omkring en fordobling i forhold til det foregående år.

Årets største enkeltbevilling var på 600.000 kr. og gik til Teatret Riddersalen med tilsagn om finansiering i tre år fra 2022 til 2024 af sommerens familieforestillinger ved ”Kiosken” i haven foran teatret ud til Allégade på Frederiksbergs klassiske kulturstrøg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev