Frederiksbergfondens årsrapport 2023 er på gaden

Frederiksbergfondens årsrapport for 2023 er nu offentliggjort og indeholder en lang række informationer om fondens økonomiske og ledelsesmæssige forhold.

Fonden ansøgningsbehandlede 275 sager fra foreninger, kulturudviklere, offentlige eller private organisationer m.v. og imødekom hele 154 forskellige projekter – de mindste modtog støtte ned til omkring 5.000 kroner og det største på en million kroner.

 

Frederiksbergfonden, som er blandt de største af landets lokalsamfundsfonde, kunne med afkastet af formuen på omkring 500 millioner kroner i 2023 uddele 12,3 mio. kr. til uddelingsretningerne Opvækst, Livskraft, Kulturoplevelser og Medborgerskab.

I årsrapporten redegør fonden for sine ledelsesmæssige forhold blandt andet at man efterlever de anbefalede principper for god fondsledelse, og at fonden offentliggør sin legatarliste med alle bevillingsmodtageres aktiviteter og beløbene, som er tildelt i året. Det fremgår af årsrapporten, at Mads Lebech fra 1. januar 2024 har overtaget formandsposten efter Sys Rovsing, og at John Tønnes er indtrådt i bestyrelsen som nyt medlem.

Frederiksbergfondens årsrapporter, lovpligtige skemaer for efterlevelse af anbefalinger og god fondsledelse samt legatarlister er tilgængelig her på fondens hjemmeside og kan læses her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev