Kendt Frederiksberg-profil i formandsstolen

Frederiksbergs tidligere borgmester, Mads Lebech, har med virkning fra 1. januar 2024 sat sig i formandsstolen i Frederiksbergfonden. Det er en formand, der i høj grad har fulgt Frederiksberg, byens borgere og kommunens udvikling gennem årtier.

Mads Lebech er født og opvokset på Frederiksberg, hvor han i 1986 også tog studenter­eksamen på Frederiksberg Gymnasium, inden han fortsatte studierne til cand.jur. på Københavns Universitet.

Han blev opstillet for Det Konservative Folkeparti og valgt til kommunal­bestyrelsen på Frederiksberg i 1989 og var borgmester i en sammenhængende periode fra 2001 til 2009.

56-årige Mads Lebech har siden 2009 været topchef i flere danske fonde og er i dag direktør for A. P. Møller Fondene.

Mads Lebech og Sys Rovsing taler
Mads Lebech har siddet i Frederiksbergfondens bestyrelse siden 2012, hvor han har haft et nært samarbejde med afgående formand, Sys Rovsing. Foto: Lars Schmidt

Byfond formet af historien

”Frederiksbergfonden har haft en positiv udvikling – ikke mindst siden vi fik vores eget sekretariat i 2015. Det skal vi bygge videre på.

Frederiksbergfondens fundats hviler på et økonomisk fundament, der stammer fra ophøret af Frederiksberg Sparekasse, og vores støtte skal derfor fortsat opleves som et ”fra Frederiksberg til Frederiksberg” og komme byen til gode. Det vil vi fortsat bidrage til gennem bevillinger til de mange kvalificerede ansøgninger vi modtager, der understøtter det gode liv, medborgerskab og den lokale identitet.”

Mads Lebech har siddet i Frederiksbergfondens bestyrelse siden 2012 og har dermed haft et nært samarbejde med Frederiksbergfondens afgående formand siden 2008, Sys Rovsing, som fratræder sm planlagt.

En flot udvikling lever videre

Sys Rovsing kan se tilbage på en markant udvikling i Frederiksbergfonden undervejs i sit formandskab med et stadigt stigende antal ansøgninger og tilsagn til et stort antal sociale indsatser og kulturoplevelser på Frederiksberg.

”Jeg er meget tilfreds med, at Frederiksbergfonden i dag står så synligt og vedkommende hos mange organisationer og borgere i byen. Takket være de mange og meget kvalificerede ansøgninger vi får, kan vi nyttiggøre vores økonomiske støtte, som det også er lykkedes at forøge omfanget af fra år til år,” siger Sys Rovsing.

Sys Rovsing er ikke blot samlingspunktet for familien med fem børn og 13 børnebørn i villaen på Femte Juni Plads. Ud over sit virke som advokat er hun formand for en række større fonde og er senest i 2023 blevet ny formand for milliardfonden Sankt Lukasstiftelsen i Gentofte. Hun deltager fortsat i foreningsarbejde på Frederiksberg bl.a. i bestyrelsen for Det Danske Drengekor og Komitéen for Teaterflisen på Frederiksberg Allé.

Ved Sys Rovsings udtræden af Frederiksbergfondens bestyrelse er de fem bestyrelsesmedlemmer: Mads Lebech (formand), Niels Smedegaard, Kirsten Jørgensen, Pernille Drost og nyvalgte John Amund Tønnes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev