Ansøgningen

En ansøgning består af;

  1. Fakta: Den ansøgende organisations navn og kontaktperson, postadresse, CVR eller CPR-nummer, emailadresse og telefonnummer
  2. Projektbeskrivelse: Hvad søges der støtte til? Hvilke aktiviteter indeholder det? Hvad er formålet? Hvem er målgruppen? Hvilket behov er der for projektet? Hvad er de formodede resultater? Hvor meget søges der om beløbsmæssigt? Beskrivelsen består af ca. en A4-side, samt eventuelt vedhæftede illustrationer el.lign.
  3. Budget: Der redegør for det ansøgte beløb samt en finansieringsplan med planlagte indtægter, udgifter og det forventede underskud/overskud
  4. Evt. tidsplan
  5. Andre fonde: Oplysninger om andre ansøgte fonde, legater eller offentlige tilskud
Ovenstående skal fremsendes elektronisk til via Frederiksbergfondens digitale ansøgningssystem HER.
Du kan blive bedt om uddybende oplysninger, hvis vi vurderer, at det er relevant for behandlingen af ansøgningen.
Vær opmærksom på fremover, at ansøgninger og bevillingstilsagn fra tidligere sker via Frederiksbergfondens nye administrationssystem, og at der ikke længere modtages ansøgninger på ansogning@frederiksbergfonden.dk.

 

Det med småt

  • Vi lægger vægt på kvalitet i såvel projekt som ansøgning
  • Imponer os med din idé, vision og passion for dit projekt – og tydeliggør hvorfor dit projekt er vigtigt for Frederiksberg
  • Søg gerne i god tid inden ansøgningsfristens udløb
  • Husk, at dit projekt skal være almennyttigt – det vil sige, at det skal være nyttigt for mange
  • Mange kan have glæde af at få en anden til at læse fondsansøgningen igennem

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev