Ansøgningen

Frederiksbergfonden ansøges via et fondsadministrationssystem, og alle ansøgere bedes benytte følgende link – Frederiksbergfondens digitale ansøgningssystem

Ansøgningsfrister 2022:

 • 1. marts 2022 (kan forvente svar senest 1. april 2022)
 • 10. juni 2022 (kan forvente svar senest 12. juli 2022)
 • 1. september 2022 (kan forvente svar senest 1. oktober 2022)
 • 1. december 2022 (kan forvente svar senest 22. december 2022)

Den enkelte ansøgning skal falde inden for Frederiksbergfondens fundats og strategi, projektet skal skabe værdi på Frederiksberg, og fonden skal kunne se et succesfuldt projekt for sig for at bidrage med støtte.

Det er bestyrelsen, som træffer afgørelse om projektbevillingen. Såfremt ansøgningen falder uden for fondens formål, eksempelvis slet ikke har tilknytning til Frederiksberg, vil ansøgeren umiddelbart efter ansøgning modtage et afslag.

En ansøgning består af;

 • Fakta: Den ansøgende organisations navn og kontaktperson, adresse, CVR eller CPR-nummer, emailadresse og telefonnummer
 • Projektbeskrivelse: Hvad søges der støtte til? Hvilke aktiviteter indeholder det? Hvad er formålet? Hvem er målgruppen? Hvilket behov er der for projektet? Hvad er de formodede resultater? Hvor meget søges der om beløbsmæssigt? Beskrivelsen består af ca. 1-2 A4-sider, samt eventuelt vedhæftede illustrationer el.lign.
 • Budget: Der redegøres for det ansøgte beløb samt en finansieringsplan med planlagte indtægter, udgifter og det forventede underskud/overskud.
 • Evt. tidsplan
 • Andre fonde: Oplysninger om andre ansøgte fonde, legater eller offentlige tilskud.
Du kan blive bedt om uddybende oplysninger, hvis vi vurderer, at det er relevant for behandlingen af ansøgningen.
Ovenstående skal fremsendes elektronisk til via Frederiksbergfondens digitale ansøgningssystem HER.
Det med småt:
 • Vi lægger vægt på kvalitet i såvel projekt som ansøgning
 • Imponer os med din idé, vision og passion for dit projekt – og tydeliggør hvorfor dit projekt er vigtigt for Frederiksberg
 • Søg gerne i god tid inden ansøgningsfristens udløb
 • Husk, at dit projekt skal være almennyttigt – det vil sige, at det skal være nyttigt for mange
 • Mange kan have glæde af at få en anden til at læse fondsansøgningen igennem

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev