Om FrederiksbergFonden

Fondens formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål i Frederiksberg Sparekasses hidtidige virkeområde.

Bestyrelsen har besluttet at have fokus på følgende fire hovedområder:

  • Opvækst
  • Oplevelse
  • Medborgerskab
  • Livskraft

Fonden yder ikke tilskud til dækning af tilbagevendende udgifter og drift, politiske formål, enkeltpersoner eller professionel sport.

Fonden er tilbageholdende med at yde tilskud til projekter, der henhører under det offentlige som Frederiksberg Kommune eller staten. Fonden samarbejder med fx Frederiksberg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Frederiksberg Erhverv i en række projekter omkring by- og erhvervsudvikling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev