Frederiksbergpriserne 2018

UDDELING AF FREDERIKSBERGPRISERNE 2018 I DEN GAMLE POLITISTATION PÅ HOWITZVEJ


Frederiksberg Fonden anerkender handicap-idræt med kr. 100.000,- og universitetsrektor med kr. 50.000,- ved en stor event i den gamle politistation torsdag 20. september 2018.

PARASPORT FREDERIKSBERG TILDELES FREDERIKSBERGPRISEN 2018
Idrætsklubben Parasport Frederiksberg kom til verden for 25 år siden med en helt ny idræt: Racerunning, der viste sig så succesfuld, at den 25 år efter var paraolympisk disciplin. I dag er klubben en af landets største med en række paraidrætter. Og stadig under ledelse af initiativtager Mansoor Siddiqi.

Klubben, med medlemmer fra hele hovedstadsområdet, har givet mange paraatleter et hjemsted for fysisk udfoldelse, sociale relationer og utallige mesterskaber, og samtidig har klubben givet mange børn med udviklingsbehovs adgangsbillet til en idrætsforening med andre ligeværdige.

Som en lykønskning med de 25 år tildeles Parasport Frederiksberg
Frederiksbergprisen 2018 på kr. 100.000,-


(Foto: Klaus Sletting)

CBS’ REKTOR PER HOLTEN-ANDERSEN TILDELES FREDERIKSBERG FONDENS HÆDERSPRIS 2018
Rektor Per Holten-Andersen har som noget enestående været øverste chef for hele to store universiteter: Det Veterinær- og Biovidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet (tidl. Landbohøjskolen) i perioden 2002-2011 og for CBS (Handelshøjskolen i København) fra 2012- 2019. Begge campusområder ligger på Frederiksberg og har under Per Holten-Andersens ledelse gennemlevet en meget positiv udvikling BÅDE af samspillet med omverdenen som verdensklasse vidensinstitutioner OG med sine investeringer i bygninger og boligtilbud, der altid er sket med store ambitioner om at skabe sammenhængende byrum og fællesskaber med nærmiljøet på Frederiksberg.

Rektor Per Holten-Andersen, som har valgt at fratræde sin stilling i 2019, tildeles Frederiksberg Fondens hæderspris 2018 på kr. 50.000,- for sit bidrag til den moderne universitetsby, som Frederiksberg i dag er.


(Foto Klaus Sletting)

Du kan se videoer fra begivenheden her:

Frederiksbergfonden uddelte torsdag den 20. september årets Frederiksbergpris på 100.000,- kr.

Frederiksbergfonden uddelte torsdag den 20. september årets Hæderspris på 50.000,- kr.

Frederiksbergfonden uddelte torsdag den 20. september årets Frederiksbergpriser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev