Fra politistation til centrum for innovation

Når man træder ind af den store trædør på adressen Howitzvej 30 – i Frederiksbergs ”administrationskvarter” med domhus, kirke, hovedbibliotek, brandvæsen, gymnasium og ikke mindst netop politistation – så står man straks på stedet, hvor Frederiksbergs borgere i årtier mødte op, hvis man skulle have nyt pas, kørekort, tilladelser eller af andre grunde skulle tale med Politiet. Nu er her tomt. Men fra 2019 vil en helt ny tidsperiode for politistationen gå i gang, som innovationscentrum for CBS’ studenterorganisationer.

CBS Student Innovation House fra 2019

CBS er en af verdens største Business Schools med over 20.000 heltids eller deltidsstuderende på universitetsniveau. Studenterne lærer alle aspekter af virksomhedsstyring er ikke bange for at kaste sig ud i nye projekter af mere eller mindre kommerciel karakter allerede fra de første studieår. Formand for fællesorganisationen for CBS’s mere en 80 studenterorganisationer med faglige, sociale, idrætsmæssige eller forretningsmæssige formål er Jens Bonde Mikkelsen, som samtidig er en del af det nye ejendomsprojekts styregruppe på frem personer.
3.100 kvadratmeter skal ombygges til CBS Student and Innovation House. Bag ombygningen står fem studerende, som både har skaffet fondsmidler for over 52 mio. kr., planlagt hvordan huset skal være og klaret juridiske og byggetekniske udfordringer. De håber på, at huset kan være med til at løse nogle af de mange problemstillinger, som samfundet står overfor i fremtiden. Fra 2019 er det planen, at mere end 700 personer skal være faste brugere af huset.

Frederiksberg som udviklingscentrum for innovation – igang i år

FrederiksbergFonden er en af i alt seks fonde, som bidrager økonomisk til projektet. Årsagen hertil er, at der for Frederiksbergs borgere og virksomheder er mange perspektiver i at få adgang til viden og ressourcer og måske arbejdskraft i studentermiljøet til brug for udvikling af nye virksomhedsideer, forretningsplaner, kampagner, it-løsninger, kommunikationsformer osv. Ønsket om integration i omgivelserne på Frederiksberg er meget klare og velargumenterede fra CBS studenternes side. Politistationens centrale placering og selve symbolikken i stedets nærhed ønsker at studenterne at udfolde til konkret interaktion med erhverv, kultur, livsstil fx i form af projektopgaver, deltidsansættelser, rådgivning og andet. de fem
FrederiksbergFondens og CBS Studenterne venter ikke til 2019 med at etablere et bedre samspil mellem uddannelserne og byens borgere og virksomheder. Det er planen, at påbegynde drøftelser om et nyt forum for samskabelse allerede i 2016.

politistationen 2

Tilmeld dig vores nyhedsbrev