Moderne frihedskamp på Frederiksberg

Det er ikke nok at fortælle historien om frihedskampen. Der er brug for levende mindesmærker til at lære kommende generationer om frihedskampen og den solidaritet og offervilje, der var grundlaget for den. En sådan nutidig påmindelse om kampen mod besættelsesmagten og politisk undertrykkelse er 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg med 73 værelser til efterkommere af modstandsfolk.

Og efter en større renovering er det planen til sommer at åbne den fredede bygning yderligere op for omverdenen og offentligheden, så festsalen og den snart restaurerede dagligstue kan bruges til symposier, møder, foredrag, levende historiefortælling. Kort sag at skabe et moderne mødested til formidling af de værdier om frihed og demokrati, som kollegiet ifølge sin fundats bygger på. Blandt andet bliver de akustiske og audiovisuelle faciliteter ført op til nutidig standard. Efter planen er projektet, der har fået en million kroner i støtte af FrederiksbergFonden, fuldført i sommeren 2016.

Kollegiet, der er tegnet af modstandsbevægelsens arkitekt Hans Hansen, ligger lige ud til Frederiksberg Have som et eksempel på dansk funktionalisme med en skibsfacade med bro og ror ud mod Smallegade og parkeringspladsen ved Frederiksberg Rådhus. I øvrigt det sidste af Hans Hansen egne endnu eksisterende værker efter brandene i Frihedsmuseet og KB-hallen.

Kollegiet på Frederiksberg, der blev indviet af kongeparret i 1951, er ét af alt ni 4. Maj kollegier spred over hele Danmark. Umiddelbart efter krigen blev kollegierne bygget for delvist lokalt indsamlede midler og delvist for midler fra Frihedsfonden, der fik donationer fra hele landet. Formålet var at være hjem for unge under uddannelse, som gennem et ”fælles kollegieliv med kammerater fra forskellige samfundslag kan på den samhørighedsfølelse, der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og frisind, som var Frihedskampens målsætning”.

Siden er årene gået. Frihedskæmper efter frihedskæmper er blevet indhentet af alderen, og også kollegiet på Frederiksberg har tidens tand tæret på de fysiske rammer. I en sådan grad at kollegiet takket være donationer fra flere fonde pt. gennemgår en restaurering til et større tocifret millionbeløb. I begyndelsen af september var arbejdet så fremskredet, at der blev fejret rejsegilde.

4. Maj Kollegiet på Frederiksberg er et af de mest populære i hovedstadsområdet og så efterspurgt, at kun fortrinsberettigede – altså børn og børnebørn af dokumenterede aktive frihedskæmpere i Danmarks modstandskamp – har mulighed for at få en billig og velbeliggende studiebolig.

Efter at KB Hallen og Frihedsmuseet er nedbrændt, er 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg den sidste eksisterende byggeri af arkitekt Hans Hansen. Kollegiet blev fredet i 2011. Foto: 4. Maj Kollegiet.
4. maj Kollegiet på Frederiksberg er tegnet af Hans Hansen. Kollegiet blev indviet i 1951 og fredet i 2011. Foto: 4. maj Kollegiet.
Den meget store restaurering omfatter blandt andet udskiftning det sjældne aluminiumstag på de tre bygningsfløje. Foto: FrederiksbergFonden.
Den meget store restaurering omfatter blandt andet udskiftning det sjældne aluminiumstag på de tre bygningsfløje. Foto: FrederiksbergFonden.
4. Maj Kollegiets efor, institutleder John E. Andersen, taler til håndværkere, ledere, bidragyder og alumner foran den midlertidige beboelsesby i haven ved rejsegildet 11. september 2015. Foto: FrederiksbergFonden.
4. Maj Kollegiets efor, institutleder John E. Andersen, taler til håndværkere, ledere, bidragyder og alumner foran den midlertidige beboelsesby i haven ved rejsegildet 11. september 2015. Foto: FrederiksbergFonden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev