Det støtter vi

Frederiksberg Fondens uddelingsstrategi har tre overordnede retninger:
  • Opvækst
  • Oplevelse
  • Medborgerskab

Frederiksberg Fonden kan desuden bidrage med økonomisk støtte til ikke-retningsbestemte ansøgninger, som på en særlig måde løfter hverdagen, tilføjer ekstra kvalitet og gør en forskel for byen og dens borgere – vi kalder det; Det Gode Formål.

Opvækst på Frederiksberg:

Frederiksberg Fonden støtter børns og unges muligheder for at udfolde sig socialt, kulturelt, fagligt og bevægelsesmæssigt.

Vi støtter:

Dannelse og bevægelse: Aktiviteter som sigter mod at styrke Frederiksbergs børn og unges dagligdag under opvæksten gennem viden, bevægelse og kulturel dannelse.

Social fremdrift: Vi støtter forholdene for de af Frederiksbergs børn og unge, hvis tilværelse kræver en ekstra hånd, enten pga. handicap eller udfordrede sociale vilkår.

Oplevelser på Frederiksberg:

Frederiksberg Fonden støtter initiativer, som bidrager til en bred vifte af kulturtilbud. Initiativerne må gerne aktivt inddrage Frederiksbergs borgere og virksomheder og gerne tiltrække gæster udefra.

Vi støtter:

  • Kvalitet og bærekraft: Kulturelle oplevelser på Frederiksberg, der har en høj kvalitet efter national eller international målestok, og hvis ressourceforbrug eller lokalitet i byen er gennemtænkt på kort eller længere sigt.
  • Oplevelsessynergier: Nye oplevelser på Frederiksberg, styrket kvalitet eller ressourceoptimerende tiltag gennem samspil mellem arrangører, leverandører, foreninger, myndigheder, borgere og virksomheder.

Medborgerskab på Frederiksberg:

Borgernes engagement er essentiel for pulsen på Frederiksberg. Borgere der involverer sig sammen med andre gør en forskel. FrederiksbergFonden støtter et stærkt civilsamfund gennem bidrag til organisationer, foreninger, arrangører og andre frivillige.

Vi støtter:
  • Frivilligmobilisering i foreninger og bydele: En øget aktivering af borgere i foreninger, bydele eller naboskaber, som styrker deltagelsen i fællesskaber om byens udvikling.
  • Plads og rum: Gennem bidrag til organisationer og foreninger vil udvikle fysiske rammer i form af anlæg, pladser og fælles rum.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev