Årsrapport 2013

ÅRSRAPPORT 2013
I 2013 opnåede Frederiksberg Fonden et resultat på 12,2 mio. kr. Ved årets udgang udgjorde fondens egenkapital 333 mio. kr.

Det blev i året besluttet at afhænde fondens tre legatboliger i udlandet.

Fonden modtog 129 ansøgninger.

Her kan du læse hele årsrapporten:
Årsrapport 2013

Tilmeld dig vores nyhedsbrev