Flere frivillige skal drive indsats mod ensomhed

Vi får det sort på hvidt og gang på gang. Adskillige undersøgelser, der viser at flere og flere mennesker føler sig ensomme. Omkring 470.000 danskere lever i dyb ensomhed, og risikoen for at leve i ensomhed er markant højere for mennesker med psykiske vanskeligheder, hvor hver tredje oplever svær og langvarig ensomhed. 

Det har SIND Frederiksberg arbejdet på at ændre igennem de 30 år lokalafdelingen har eksisteret. Lokalafdelingen tilbyder både fællesskabsfremmende aktiviteter i en lejlighed på L.I. Brandes Alle 1 og fungerer som bindeled mellem borgere, der ønsker at få en besøgsven og de frivillige besøgsvenner, der er parate til at tage dem i hånden. 

Hvis man stikker hovedet ind i SIND Frederiksbergs Kaffebar om fredagen, kan man f.eks. møde Peter, som har været medlem i to-tre år. Han kommer og deltager i nogle af de kulturelle aktiviteter og det har ført til nye bekendtskaber og enkelte venskaber med andre medlemmer, som han også ser uden for SIND, fortæller han.  

Bestyrelsen håber, at flere yngre frivillige også kan bidrage til et generationsskifte i lokalforeningen. Foto: SIND

Et andet tilbud er Madklubben, hvor medlemmerne trækker i forklæderne to gange om måneden. Her vil man også møde Inge, der er kommet i lokalafdelingen i 10-15 år og som deltager flittigt i aktiviteterne og udflugterne. Det har ifølge hende selv betydet, at hun har fået en stor omgangskreds hos SIND Frederiksberg.  

Endnu flere borgere skal gerne have den slags succesoplevelser lokalt på Frederiksberg. 

Derfor har SIND-afdelingen med formand Sven Heinemeier Rasmussen i spidsen igangsat et projekt for at skaffe flere og særligt yngre frivillige, der kan nå ud til en bredere gruppe brugere med flere aktiviteter.  

I samarbejde med projektleder Sarah Øllgaard Bigum fra SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed ønsker afdelingen at skabe flere lokale tilbud om fællesskaber til aldersgruppen 25 – 40. For der mangler specifikt tilbud til den aldersgruppe som et supplement til den eksisterende indsats for de ældre frederiksbergborgere, der længe har levet med psykiske vanskeligheder og allerede kommer i afdelingens mødested. Her er tidspunkter på dagen, hvor lokalerne ikke benyttes og med en ny bevilling på 500.000 kroner fra Frederiksbergfonden kan afdelingen nu igangsætte et projekt, der skal tiltrække yngre borgere, som lever med psykisk mistrivsel og ensomhed. 

Flere fællesskaber for yngre borgere 

Der skal i løbet af to år etableres fire nye fællesskabsaktiviteter, der tager udgangspunkt i aldersgruppens interesser. Det kan være et interessefællesskab om naturen, madlavning, sundhed eller kreativt arbejde – det skal deltagerne selv udforme ideerne til ud fra deres interesser og behov. Der skal samtidig som en del af projektets formål rekrutteres frivillige til at drive aktiviteterne.  

Den 4. maj inviteres brugere i aldersgruppen 25-40 år til en workshop, hvor de skal finde ud af, hvilke aktiviteter, de gerne vil lave. Læs mere her 

 ”Hvis de bliver enige om at lave et strikkeforløb på 10 gange, så er det dét, der er udgangspunktet og ikke at køre en strikkeklub i al evighed. Det skal ikke gøres så kompliceret, for det åbner også for, at det er brugerne selv, der på sigt kan køre en aktivitet videre som frivillige,” siger Sarah Øllgaard Bigum. 

Workshoppen er samtidig en invitation til andre yngre frederiksbergborgere, der ønsker at være frivillig i projektets arbejdsgruppe. Dermed kan de forhåbentlig på sigt få lyst til at bidrage til det nødvendige generationsskifte i SIND Frederiksberg ved at drive aktiviteterne videre efter projektets ophør. 

Og projektlederen er fortrøstningsfuld i forhold til at rekruttere yngre frivillige til aktiviteterne, fortæller hun. 

 ”Unge vil gerne være frivillige, men tænker meget ad hoc i måden at være det på og det skal give mening for dem. De ser sig ikke som frivillige for SIND som landsforening, men som nogen, der gerne vil gøre en forskel for mennesker der mistrives. De er meget værdibaserede og direkte i deres tilgang til frivilligt arbejde,” siger Sarah Øllgaard Bigum. 

Flere besøgsvenner skal korte venteliste 

For nogle mennesker er muligheden for at få en besøgsven en måde at lette ensomhedsfølelsen på. SIND Frederiksberg har en lang venteliste med navne på ensomme borgere med psykiske vanskeligheder, der ønsker sig en besøgsven. Som en del af ansøgningen til projektet ønsker bestyrelsen at gøre en ekstraordinær indsats gennem nye rekrutteringsmetoder for at tiltrække flere frivillige til at udfylde den rolle.  

Det kan bl.a. ske ved at komme i direkte dialog med andre lokale fællesskaber omkring biblioteker, uddannelsesinstitutioner eller handicaporganisationer. 

Som besøgsven fungerer man som en slags brobygger, der arbejder henimod at borgeren på sigt får modet til at træde ind over dørtrinnet til SIND Frederiksberg og her får opbygget nogle fællesskaber. Det kræver stor tillid mellem borger og besøgsven og det kan tage lang tid, inden borgeren er moden til tilbuddet om at komme med ned og få en ostemad i Kaffebaren om fredagen eller tage ud til andre oplevelser sammen med sin besøgsven. Med den seneste bevilling fra Frederiksbergfonden får flere borgere og besøgsvenner mulighed for at skabe flere af de lyspunkter i hverdagen.  

Note: 

Ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil føler 10% af befolkningen over 16 år sig svært ensomme. Det svarer til 470.000 mennesker, der lever i dyb ensomhed. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev