Flere frivillige sætter tv-kamera på Frederiksbergs lokale liv

En lun augustdag i forhaven på Allegade 12 var den perfekte ramme for indvielsen af de nye studiefaciliteter hos Frederiksberg Lokal TV. Med en bevilling fra Frederiksbergfonden har det været muligt at etablere et fast studie med nyt, fjernbetjent kameraudstyr, der gør det betydeligt nemmere for tv-stationens mange frivillige at producere indslag. Og det blev naturligvis fejret i selskab med de frivillige og andre, der er tilknyttet tv-stationen.

Lokalmediet drives af en blanding af frivillige og faste medarbejdere, hvoraf en er fuldtidsansat og fem-seks er i flexjob. De frivillige udgør den største ressource for både programindhold og teknisk støtte, men under coronaepidemien blev de afskåret for at møde ind i lokalerne på Allegade og bidrage til produktionerne. Derfor har der været behov for at ansøge om midler til at ”genrejse” tv-stationen og gøre det attraktivt og fleksibelt for de frivillige at bidrage. Frederiksberg Lokal TV er afhængig af en bred lokal forankring for at være på forkant og kunne dække de mange lokale aktiviteter og begivenheder, og det sker i meget høj grad via de frivilliges netværk og viden om, hvad der sker i kommunen.

Nemmere at skabe levende udsendelser

Her er faciliteterne og det tekniske udstyr af stor vigtighed for de frivilliges bidrag. Det er tv-stationens erfaring, at frivillige motiveres af at arbejde med teknik, der giver mulighed for at skabe levende udsendelser af høj kvalitet. Det får tv-stationen i dag langt bedre muligheder for at opfylde.

Tidligere skulle studiet bygges fra produktion til produktion, fordi lokalet blev brugt til mange forskellige formål. Samtidig var teknikken betydelig vanskeligere og ressourcekrævende at betjene. Bevillingen har skabt mulighed for at ”automatisere” produktionerne. Det sker ved hjælp af en stationær opstilling af faste kameraer, mikrofoner og lys, som er let at håndtere og kan fjernbetjenes af en enkelt kameraoperatør. Siden opsætningen og indretningen af studiet er de frivillige blevet oplært i betjeningen, så de kan bidrage med et facetteret billede af forenings- og kulturlivet på Frederiksberg. I opstartsperioden har studiet bl.a. været brugt til dækning af Seniorråds-valg og stationens nye programserie Foreningsnyt.

Valget til Seniorrådet har bl.a. fyldt på tv-stationens sendeflade.

Lokal formidling understøtter medborgerskabet

Det er ikke første gang, at Frederiksbergfonden giver en bevilling til at understøtte den lokale nyhedsformidling. I 2019 støttede fonden etableringen og driften af et online-debatforum med navnet Civil-debatten Frederiksberg i et samarbejde med professor Anker Brink Lund og det daværende Frederiksberg Bladet for at afprøve et debatforum for den reflekterede og konstruktive debat om det civile Frederiksberg. Senest i 2021 gav Frederiksbergfonden to bevillinger til etableringen af det digitale lokale nyhedsmedie, Falkoneren, der eksperimenterede med at være et nyhedsmedie med kvalitetsjournalistik drevet som en forening baseret på medlems- og partnerskaber.

”Når Frederiksbergfonden netop har en uddelingsramme, der sigter efter at styrke medborgerskabet på Frederiksberg, så er det naturligt at støtte gode projekter, der understøtter det – og heriblandt medier, der udfolder det lokale liv mellem borgerne. Med den seneste bevilling til Frederiksberg Lokal TV kan vi gøre det nemmere for det lokale foreningsliv at komme ud med deres budskaber og tilbud til andre borgere. Og så er det et ekstra plus, at så mange frivillige og flex-jobbere får en mulighed for at yde en værdifuld indsats,” siger Martin Dahl, direktør for Frederiksbergfonden.

Kort om Frederiksberg Lokal TV

Foreningen Frederiksberg Lokal TV drives ud fra et almennyttigt, ikke-kommercielt udgangspunkt og varetager medlemmers interesser for at drive lokal TV. Tv-stationen har eksisteret i 30 år og sender på Kanal Hovedstaden. Kulturministeriet har anslået, at det ugentlige seertal varierer fra 10.000 – 25.000 hen over året. Tv-stationen sender 10 timer om ugen, hvoraf to timer er nye udsendelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev