Havehuset bygger videre på Jyttes grønne mission

Jytte Abildstrøm skabte Det Økologiske Inspirationshus og en stor del af hendes tanker vil leve videre i Haver til Mavers nye hovedsæde. Foto: Lars Schmidt

”Vi skal ikke forny, vi skal forædle det, vi har”. Synspunktet blev leveret af Jytte Abildstrøm sammen med en lykønskning for fremtidsplanerne, da hun blev præsenteret for tankerne bag ombygningen af Det Økologiske Inspirationshus i Allégade 7.

Jytte Abildstrøm var initiativtager til ombygningen af Riddersalens gamle dukkeværksted til det, der i 1996 blev Det Økologiske Inspirationshus og et demonstrationsprojekt for bæredygtig livsstil. Og den forestående ombygning af huset, der skal rumme det nationale hovedsæde og formidlingscenter for skolehaveforeningen Haver til Maver, bærer stadig den rødhårede kvindes grønne hjertesag som pejlemærke.

For det bliver et hus, hvor børn og unge skal lære at dyrke grøntsager og lave bedre mad. Huset bliver et sted, der handler om klimabevidsthed, nærhed til naturen, hands on-læring og fødevarekvalitet, som er emner nutiden efterspørger i stigende grad. I husets ”baghave” – Frederiksberg Have – ligger skolehaverne, hvor 4.-5. klassetrin fra Frederiksbergs folkeskoler dyrker grøntsager og laver mad i udekøkkenerne. Med både haver og et hus i tæt nærhed er der grobund for mange nye aktiviteter hele året, der kan inspirere til læring, leg og fællesskab.

Havehusets formelle adresse er Allégade 7 og huset kiler sig ind bagved den fredede villa, Riises Landsted fra 1860 (tv.) og klyngen af bygninger, der i dag udgør TV2 Lorry. Visualisering: Claus Pryds Arkitekter

 

Husets ydre forholder sig til sine naboer og låner bl.a. den dybe portgrønne farve, som findes på det bemalede træværk i området. Omgivelsernes udprægede brug af bindingsværk har også inspireret arkitekten til husets nye trækonstruktion. Visualisering: Claus Pryds Arkitekter

I 2023 begynder ombygningen af ejendommen som arkitektfirmaet Claus Pryds har tegnet stregerne til. I transformationen af Det Økologiske Hus til Haver til Mavers hovedsæde har det været vigtigt for arkitekten at bevare den kreative, visionære, men også jordnære energi, som findes i huset. Man har ønsket at bevare det, der giver mening at bevare, men huset føres også ind i et nyt og mere indbydende stadie af sin levetid.

Huset bliver på cirka 350 m2. Den del af huset, der indtil for nylig har været Riddersalens værksted, får en ny hovedrolle i huset. Her bliver, foruden hovedindgang og en række fællesfaciliteter, indrettet skolekøkken, der er så fleksibelt, at bordene kan anvendes til både madlavning eller sættes sammen til langborde til andre aktiviteter. Køkkenet opfylder på den måde både funktionen som industrikøkken og et hjemligt sted, man har lyst til at opholde sig i. Riddersalens værksted flyttes i stedet til det nordøstlige hjørne af huset, hvor der på hjørnet ved siden af huset hovedindgang findes en stor port, som kan lede mennesker og materiel ind i teaterværkstedet.

Skitserne til huset er også blev præsenteret for en del borgere og Allégades interessenter. Foto: Lars Schmidt

Fra stueplan fører en trappe op til førstesalen, som vil rumme husets læringsrum til både at se film, lave stiklinger eller andre gøremål. For enden af lokalet kan man via de store skydedøre gå ud på en sydøstvendt taghave. Både denne taghave og de taghaver, der er indbygget som en del af facaden, har indbyggede plantekasser, og det er med til at opløse grænsen mellem inde og ude og understreger ideen om et  organisk hus fyldt med vækst. Førstesalen vil derudover indeholde kontor for skolehaveforeningens administration og et mødelokale.

Taghaver for enden af huset understreger ideen om et levende, organisk hus fyldt med vækst. Visualisering: Claus Pryds Arkitekter

Det brede forarbejde

Forarbejdet til huset er realiseret i et samarbejde mellem Frederiksbergfonden, Realdania, ’Haver til Maver’, Riddersalen og TV2 Lorry, der hidtil 2021 har ejet ejendommen som en del af bygningskomplekset Allégade 7-11.

Frederiksbergfonden har som en impact-investering købt ejendommen for to mio. kroner og afsat yderligere 6-9 mio. kroner til genopbygning af et råhus, mens den filantropiske forening, Realdania, bidrager til det arkitektoniske forarbejde og færdiggørelsen af den indvendige del af huset. Realdania ejer i forvejen Riises Landsted, der er nabo til huset. Skolehaveforeningen og Riddersalens værksted bliver lejere i ejendommen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev