Prishæder til kunstnerisk kraftcenter og livskraft i hverdagen

prisvinder frederiksbergpriser
Fra venstre Martin Dahl (direktør, Frederiksbergfonden), Jette Halling (formand Mødrehjælpen), Sys Rovsing (bestyrelsesformand, Frederiksbergfonden), Elisa Kragerup (teaterdirektør, Betty Nansen), Eva Præstiin (teaterdirektør, Betty Nansen), Anders Sylvest (produktionsleder, Betty Nansen) og Mads Lebech (bestyrelsesmedlem, Frederiksbergfonden) Foto: Lars Schmidt

Det er i år 26. gang, at Frederiksbergfonden uddeler Frederiksbergpriserne til to prismodtagere, som bestyrelsen ønsker at hædre for en ekstraordinær indsats. Navnene på årets prismodtagerne blev i går aftes afsløret ved en festlig begivenhed på Frederiksberg.

Frederiksbergfondens bestyrelse har i år valgt at hylde to prismodtagere, som har et meget forskelligt virke, men begge prismodtagere har med et særligt engagement udmærket sig som et kraftfuldt, lokalt omdrejningspunkt til gavn og glæde for mange mennesker.

Frederiksbergprisen 2022 og 100.000 kroner gik til Betty Nansen Teatret

Frederiksbergprisen tildeles et lokalt initiativ eller organisation, der har formået at udvikle en ide eller et initiativ til at blive en betydningsfuld del af livet på Frederiksberg.

Begrundelse:

Betty Nansen Teatret har formået at udvikle ny dramatik, iscenesættelse, instruktion og nyuddannede skuespillere til at blive fremtidens teaterstjerner. Dette er i år anerkendt med Reumert-prisen Årets Forestilling for opsætningen af ”Stolthed og Fordom”. Teatret har også gennemgået en omfattende ombygning, som er udført med respekt for, at den gamle teaterbygning skal være både imødekommende, funktionel og samtidig respektere sin historie, der kan spores tilbage til 1800-tallet. Endelig er det bestyrelses opfattelse, at teatret aktivt indgår i byens netværk og samtaler om scenekunstens forhold og gør sit yderste for også at inkludere nye og yngre teatergængere.

Fra venstre Eva Præstiin, Elisa Kragerup og Anders Sylvest. Foto: Lars Schmidt

Eva Præstiin, teaterdirektør og producent på Betty Nansen Teatret:

”Vi er utrolig stolte af at modtage Frederiksbergprisen – det er en meget fin anerkendelse af teatrets mangeårige indsats og vildt skønt at få en lokal pris, for vi er enormt glade for at ligge på Frederiksberg og være en del af det lokalmiljø, der findes her. Siden vi kom for fire år siden, har der været virkelig mange døre, der har åbnet sig for os på Frederiksberg. Vi har i høj grad mærket, at der står et lokalmiljø klar, hvis man gerne vil det. Og så er vi meget stolte af teatrets placering på Frederiksberg Allé. Derfor var det meget vigtigt for os, at ombygningen skulle bevare historien og at bygningen skulle smelte sammen med alléen.”

Frederiksbergfondens Hæderspris og 50.000 kroner gik til Jette Halling, initiativtager og formand for Mødrehjælpen lokalforening på Frederiksberg

Frederiksbergfondens Hæderspris tildeles et menneske, som i kraft af sin person, virke eller profession har betydet noget særligt for Frederiksbergs borgere.

Begrundelse:

Frederiksbergfonden har blandt andet til opgave at styrke livskraften i udsatte familier på Frederiksberg gennem bevillinger til lokale indsatser som bl.a. Mødrehjælpens lokalafdeling på Frederiksberg løfter. Hædersprismodtager Jette Halling har ikke kun været den bærende kraft, da lokalafdelingen i 2004 skulle etableres på Rolighedsvej. Hun har som formand samtidig haft et enestående talent for at skabe mening med frivilligheden blandt de mange faste personer, som deltager i arbejdet. Sammen gør de en imponerede indsats for, at mange forældre og børn med en rigtig svær økonomi eller andre behov i dag har et sted at få hjælp.

Jette Halling takker for prisen. Foto: Lars Schmidt

Jette Halling:

”Jeg har i mange år haft en dejlig bestyrelse, og det betyder jo rigtig meget, og vi har fået oparbejdet et fantastisk korps af frivillige, der arbejder i vores butik. Alle gør en stor indsats for at hjælpe dem, det hele handler om – mødrene og deres børn, som vi efterhånden har lært at kende og har hjulpet gennem flere år. For hvis du er på kontanthjælp og ikke kan få et job, så ændrer din situation sig altså ikke. Oven i det lider mange af mødrene også af sygdomme, og børnene har også tit forskellige problemer. Når jeg ”har hængt på” i så mange år, handler det meget om de skønne mennesker, vi hjælper og den glæde, der er ved at gøre det.”

Prisuddelingen blev i år afviklet på Allégade 7 omkring det tidligere Økologiske Inspirationshus som Frederiksbergfonden erhvervede i 2021. Ejendommen skal i de kommende år ombygges til at huse et nationalt madkulturcenter for skolehaveforeningen Haver til Maver og dens brugere.


Se video fra prisuddelingen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev