Fonden hædrer kultur og bevægelse til børn

Endelig kunne uddelingen af Frederiksbergpriserne hædre nogle af byens ildsjæle. Det skete ved en festlig aften i Bakkehuset. Foto: Martin Sørensen

Frederiksbergprisen 2021 og Frederiksbergfondens Hæderspris er i år gået til lokale prismodtagere, der giver en bred gruppe af Frederiksbergs børn muligheden for at udfolde sig med idræt og musik.

Det var i høj grad ”børnenes aften” den 26. august, da Frederiksbergfonden ved den årlige prisuddeling i Bakkehuset på Frederiksberg for 25. gang uddelte Frederiksbergprisen 2021 og Frederiksbergfondens Hæderspris foran et stort fremmøde af inviterede gæster.

Det er Frederiksbergfondens bestyrelse, der hvert år udpeger de prismodtagere, som den ønsker at hædre for en ekstraordinær indsats på Frederiksberg.

Frederiksbergprisen 2021 til BørneBasketFonden

Frederiksbergprisen og 100.000 kroner blev overrakt til BørneBasketFondens initiativtager og daglige leder, Jens Laulund.

Begrundelse:

Frederiksbergfonden ønsker med Frederiksbergprisen 2021 at påskønne BørneBasketFondens arbejde med at udfolde dens vision om at skabe bevægelse for alle børn – uanset køn, social baggrund eller etnicitet og på den måde introducere dem til den organiserede idræt og foreningslivet. Fonden bruger også basketball til at aktivere og organisere udsatte børn, der har begrænsede muligheder for idrætstilbud i deres hverdag.

Initiativtager Jens Laulund får overrakt Frederiksbergprisen 2021 af bestyrelsesmedlem Mads Lebech. Foto: Martin Sørensen

De 100.000 kroner kommer endnu flere Frederiksberg-børn til gode. Prismodtager Jens Laulund siger:

”Det betyder enormt meget for os og for mig personligt at modtage Frederiksbergprisen 2021. Det er en kæmpe anerkendelse af det arbejde, vi har gjort og den udvikling basketballsporten har haft på Frederiksberg. Vi vil bruge pengene, der følger med prisen, til at skabe endnu mere til endnu flere børn og på den måde give noget tilbage til de børn, der bor på Frederiksberg.”

Frederiksbergfondens Hæderspris til Ole Thøger Nielsen, leder af Musikhøjskolen på Frederiksberg

Frederiksbergfondens Hæderspris på 50.000 kroner tildeles et menneske, som i kraft af sin person, virke eller profession har betydet noget særligt for Frederiksbergs borgere. Og det gjorde årets prismodtager, Ole Thøger Nielsen, til et oplagt valg.

Begrundelse:

Frederiksbergfonden ønsker at hædre årets prismodtager for hans mangeårige virke som leder af Musikhøjskolen, som mange af byens børn og deres familier har mange glædelige og oplevelsesrige minder om. Det har været Ole Thøger Nielsens opgave som skoleleder at få andre musik- og kunst­uddannede til at yde deres bedste som formidlere og undervisere af børn og unge – og ikke mindst at menneskeliggøre motivation, ambition og samspil i musik, film, billedkunst og dans. Og i tillæg til det store daglige arbejde har han gennem mange år utrætteligt arbejdet for realiseringen af en helt ny Musik- og Kulturskole på Radiohusgrunden samtidig med udrulningen af klassiske skoleorkestre på fem skoler.

Ole Thøger Nielsen modtog Hædersprisen og mange rosende ord fra bestyrelsesformand Sys Rovsing. Foto: Martin Sørensen

For prismodtageren var det en anerkendelse, der vakte stor glæde. Ole Thøger Nielsen siger:

”Jeg er utrolig beæret og enormt glad. Det giver en stor glæde at nogen har lagt mærke til det arbejde, jeg har udført og som deler de ambitioner på børn og unges vegne, jeg har kæmpet for i mange år. Det bekræfter at man ikke er alene i verden omkring det, man arbejder for og det motiverer en til at gå videre. Hvis Hædersprisen også kan være med til at skabe opmærksomhed på arbejdet omkring den nye Musik- og Kulturskole på Frederiksberg, vil det være endnu mere glædeligt.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev