En gulerod for et bæredygtigt Frederiksberg

Forarbejdet er gjort – nu begynder vi, fejrede Daniel Hervik, direktør i Haver til Maver, Piet Bertelsen, teaterleder i Riddersalen, Sys Rovsing, bestyrelsesformand i Frederiksbergfonden, Morten Kjær Petersen, direktør TV2 Lorry og Martin Dahl, direktør i Frederiksbergfonden.

Frederiksbergfonden genopbygger ejendom, der bliver hovedsæde for skolehaveforeningen ’Haver til Maver’ og skaber nyt, grønt byliv på Allégade for børn og voksne.

Frederiksbergs skoleelever kan i 2023 se frem til meget mere end glæden ved at dyrke egne grøntsager og tilberede dem i udekøkkenet i den 3.000 kvadratmeter store skolehave, der er udlagt i Frederiksberg Have. I skolehavens ’forhave’, Allégade 7, indvies om to år et nyt ’havehus’, der skal være nationalt skolehavecenter og med mange nye aktiviteter inspirere til læring, leg og liv i samspil med naturen, haven og maden.

Det er den landsdækkende, almennyttige skolehaveforening ’Haver til Maver’, der, udover at drive skolehaven i Frederiksberg Have, får hovedsæde i huset.

Den nuværende ejendom på Allégade 7, kendt som Det Økologiske Inspirationshus, genopbygges i to etager på i alt 300 kvadratmeter. Huset skal rumme undervisningskøkken og laboratorium for børn og unge foruden aktivitetsrum, klasseværelse samt mini-terrassehave og husets aktiviteter skal kobles til skolehaverne i Frederiksberg Have. ’Haver til Maver’- sekretariatet får sin daglige gang i huset, der også vil invitere Frederiksbergs borgere indenfor til f.eks. filmvisninger, fællesspisninger og familieworkshops. Huset vil desuden give adgang til andre samarbejdspartnere, der kan drive køkkenskoler udenfor ’skoletid’.

En grøn tråd skaber værdi

Frederiksbergfonden har tidligere støttet opstart og drift af skolehaverne i Frederiksberg Have, og fondens engagement i ’havehuset’ er en naturlig forlængelse af bestyrelsens ønske om at understøtte bæredygtige og miljørigtige initiativer på Frederiksberg.

”Mange børn i byen har ikke adgang til at få jord under neglene og opleve, hvordan ens egen spinat spirer fra frø til grønt på tallerkenen. Det har skolehaverne medvirket positivt til at ændre for Frederiksbergs fjerde og femte klassetrin. Når vi nu indgår et langsigtet samarbejde med ’Haver til Maver’, sker det igen ud fra et ønske om at bidrage til børnenes adgang til nye kundskaber og vigtig viden om natur og fødevarer. Med ’Haver til Mavers’ nye, nationale center bliver Allégade også en endnu vigtigere kulturdestination og knytter bånd til Frederiksbergs oprindelse i 1600-tallet, hvor hollændere med dygtighed dyrkede grøntsager omkring netop Allégade, der er byens ældste gade,” siger Martin Dahl, direktør i Frederiksbergfonden.

(artiklen fortsætter under billedet)

Frederiksbergfonden har som en impact-investering købt det Økologiske Inspirationshus for to mio. kr. og afsat yderligere fire mio. kr til genopbygning af et råhus. Foto: Martin Sørensen

 

Forarbejdet til huset er realiseret i et unikt samarbejde mellem en kreds af partnere bestående af Frederiksbergfonden, Realdania, skolehaveforeningen ’Haver til Maver’, Riddersalen og TV2 Lorry, der hidtil har ejet ejendommen som en del af bygningskomplekset Allégade 7-11, som TV2 Lorry købte i 1986.

Frederiksbergfonden har som en impact-investering købt ejendommen for to mio. kr. og afsat yderligere fire mio. kr til genopbygning af et råhus, mens den filantropiske forening Realdania bidrager til det arkitektoniske forarbejde og færdiggørelsen af den indvendige del af huset. Skolehaveforeningen og Riddersalens værksted bliver lejere i ejendommen og det sker på særlig gunstige vilkår.

”Frederiksbergfonden uddeler 10 mio. kr. årligt som direkte økonomiske bidrag til omkring 100 forskellige aktiviteter. I dette tilfælde modtager ’Haver til Maver’ ikke et økonomisk bidrag, men bliver i stedet lejere af et lejemål, som vi køber, istandsætter og udlejer på gunstige vilkår. En attraktiv ejendomsinvestering vil normalt forudsætte et pænt afkast. I dette tilfælde er kravet til afkast sat lavere, for at give vores lejer en lavere månedlig husleje. Det er en anden måde, at en fond kan tage medansvar for en aktivitet på, nemlig gennem en såkaldt impact investering. I sidste end er det børnene, som får gavn af det nye skolehavecenter. Derfor efterlever investeringen, i stedet for et bestemt afkast, et krav om at være relevant inden for fondens filantropiske retninger; Opvækst, Oplevelser eller Medborgerskab. Dét gør det til en attraktiv investering for Frederiksbergfonden”, siger Martin Dahl.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev