Frederiksbergpriserne 2017


Frederiksberg Fondens uddeling af Frederiksbergpriserne 2017 foregik i år i Aarstidernes smukke omgivelser på Fasangården i Frederiksberg Have.


Netværkstedet Thorvaldsen fik tildelt Frederiksbergprisen
Stedet har over 100 medlemmer, hvor brugere, koordinatorer og fagpersoner er involveret i stedets daglige drift på Frederiksberg. I snart 25 år har Thorvaldsen været et afgørende holdpunkt i tilværelsen for brugerne i deres vej tilbage til en god tilværelse.

Netværkstedet Thorvaldsen har flere gange været
overlevelsestruet, som følge af manglede
driftsbevillinger, men de har oplevet, at naboer
spontant har igangsat sympatitilkendegivelser og
underskriftindsamlinger. Frederiksbergfonden støtter
Netværkstedet Thorvaldsens fortsatte arbejde ved
tildeling af Frederiksbergprisen 2017 på kr. 100.000,-

FDF leder Erik Rasmussen fik tildelt Frederiksbergfondens Hæderspris 2017
Erik Rasmussen har en enestående karriere som leder af Frederiksberg FDF med i alt 6 FDF kredse. Hans arbejde rækker langt ud over Frederiksbergs bygrænse med formandskaber for en række nationale udvalg. Erik Rasmussen er desuden forfatter til bogen om Frederiksberg-profilen, Holger Tornøe, der stiftede FDF i 1902.

Utrolig mange børn, unge og voksne medlemmer, i de
i dag 6 velfungerende Frederiksbergske FDF kredse,
er taknemmelige for Erik Rasmussens virke gennem 60 år.
Erik Rasmussen fratræder ved udgangen af 2017 sin plads
i Frederiksberg Kommunes Folkeoplysningsudvalg efter
mere end 25 år i udvalget. Frederiksbergfonden hædrer
Erik Rasmussen for hans enestående indsats ved at tildele
ham Frederiksbergfondens Hæderspris 2017 på kr. 50.000,-

Se mere fra dagen her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev