Børn og unge rammer kurven

”Hvis børnene ikke kommer til basketball, så må basket komme til børnene.”

Det er filosofien bag SFO Basket, hvor topprofessionelle baskettrænere kommer ud i klubber og skolefritidsordninger og introducerer spillet til børn og unge. Tanken er, at alle børn skal i bevægelse. Også dem hvor forældrene ikke har råd eller tid til at følge børnene til sport.

Når børnene så har snuset til basketballspillet, står endnu et tilbud klar. Nemlig tre dage i påske- eller efterårsferien, hvor deltagerne i SFO Basket Camps udstyret med en stribet basketballbold får lært at drible, skyde og spille sammen, ligesom hvert enkelt barn bliver udfordret på deres niveau.

I et tæt samarbejde mellem Foreningen SFO Basket Frederiksberg og basketballklubben Falcon er der med tilskud fra FrederiksbergFonden på 87.500 kroner blevet afholdt otte SFO Basket Camps for børn i alderen 6- 10 år forskellige steder på Frederiksberg. Oprindelig var der planlagt syv – men succesen var så stor, at endnu en camp blev gennemført.

Nogle kendte sporten, mens andre prøvede det for første gang. Fælles var en god oplevelse på de tre dages SFO Basket Camp, sjov og nye venner. I alt deltog 473 børn – samlet har projektet ”SFO Basket Camps, sunde kost- og bevægelsesvaner for børn” skabt 8514 bevægelsestimer for aldersgruppen på Frederiksberg. I projektperiode oplevede basketballklubben Falcon på Frederiksberg en markant fremgang netop i aldersgruppen 6-10 år. Mere præcist fik klubben 51 nye medlemmer svarende til en fremgang på 41 procent, hvilket er en unik medlemsfremgang i dansk basket.

Hele æren for den øgede tilgang af medlemmer kan næppe tilskrives de otte Basket Camps, da klubben i forvejen havde gjort et stort arbejde for at tiltrække nye medlemmer. Men når det er sagt, så har SFO Basket Camps været en meget vigtig del af klubbens synlighed og en fantastisk måde at introducere sporten til nye børn.

Gennem de inkluderende og dynamiske aktiviteter er det lykkedes at udbrede kendskabet og fjerne barrierer, som ellers havde forhindret mange børn og unge i at komme i gang med en sportsgren.

Falcon og foreningen SFO Basket Frederiksberg gennemførte i 2014-2015 i alt otte camps fortrinsvis for børn i alderen 6-10 år med sigte på at styrke børns bevægelse. Foto: Krishan Arora
Falcon og foreningen SFO Basket Frederiksberg gennemførte i 2014-2015 i alt otte camps fortrinsvis for børn i alderen 6-10 år med sigte på at styrke børns bevægelse. Foto: Krishan Arora

Tilmeld dig vores nyhedsbrev