Spørgsmål og svar

 • Skal mit projekt have noget med Frederiksberg at gøre?
  Ja. Det vil sige, at dit projekt eksempelvis enten skal afvikles på Frederiksberg eller komme byens borgere til gavn på anden vis.
 • Hvad gør jeg, hvis mit projekt ændrer sig undervejs?
  Fonden udbetaler som udgangspunkt midler til dit projekt, som det er beskrevet i projektansøgningen. Ændrer projektet sig væsentligt, så skal du have en godkendelse fra Fonden, så du kan være sikker på at få bevillingen udbetalt.
 • Mit projekt er forsinket, hvad gør jeg?
  Som udgangspunkt bliver pengene i projektbevillingen stillet til rådighed for et halvt år (som det fremgår af bevillingsbrevet). Derfor skal du sørge for at aftale en projektforlængelse med Fonden, hvis projektet bliver forsinket.
 • Skal der betales skat af de bevilgede fondsmidler?
  Frederiksberg Fonden giver alle oplysninger om bevilgede fondsmidler videre til Skat. Hvorvidt dit projekt vil blive beskattet er individuelt, og det er ansøgers eget ansvar at undersøge dette via revisor eller Skat.
 • Kan vi få det bevilgede beløb udbetalt før projektet er afsluttet?
  Nej. FrederiksbergFonden udbetaler først bevillingen, når projektet er helt afsluttet.
 • Hvad skal der med i en afrapportering?
  En afrapportering består af et kort resumé og resultat af projektet efter gennemførelsen. Det ledsages af et regnskab, samt oplysninger om CVR-nummer eller CPR-nummer samt registrerings- og kontonummer til bank.
 • Jeg har indsendt en afrapportering, hvornår kommer pengene til udbetaling? 
  Den afsluttende sagsbehandling tager 2-4 uger i Frederiksberg Fonden. Husk at sikre dig, at din endelige afrapportering indeholder det den skal, inklusive bankoplysninger og CVR/CPR-nummer.
 • Hvor kommer FrederiksbergFondens penge fra?
  Fondens midler stammer fra Frederiksberg Sparekasse. Da sparekassen i 1990 blev solgt til Bikuben, valgte man at placere egenkapitalen i en fond. Midlerne er derfor private og har ikke noget med Frederiksberg Kommune at gøre.
 • Hvem beslutter hvilke projekter, der får støtte?
  Det gør Fondens bestyrelse fire gange årligt. Bestyrelsen består af Sys Rovsing, Mads Lebech, Peter Christmas-Møller og Niels Smedegaard. De efterlever retningslinjerne for god fondsledelse, som du kan læse mere om her:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev