Skolebasket

Foto: BørneBasketFonden
Foto: BørneBasketFonden
Frederiksberg Fondens partnerskab med Jens Laulunds Børnebasketfonden kan spores tilbage i 2012. Ventelister for børn til de pladskrævende idrætter som fodbold ledte til ønsket om adgang til den mindre pladskrævende basketsport og for at styrke bevægelse i fritiden for børn. Klubben Falcon ønskede, at børn og unge kunne få et kvalitetstilbud uanset ambitionsniveau og talent.
Dette krævede et stort arbejde med at genopbygge klubben nedefra med en langt mere breddebaseret tilgang end tidligere. En bevilling fra Frederiksberg Fonden gav klubben mulighed for at vise sporten frem til ugentlige træninger på 6 Frederiksbergske SFO’er. Med endnu en bevilling fra Frederiksberg Fonden i 2014 til SFO Basket Camp fik mange børn en skoleferie med basketball. SFO Basket Camp har siden projektets start i 2014 og til i dag kørt fuldstændig udsolgt i alle skoleferier. Leder Jens Laulund driver i dag nonprofit-organisationen BørneBasketFonden, som har udbredt konceptet fra Frederiksberg til fem andre kommuner.
.

”Det er en fantastisk positiv historie om, hvordan synlighed og det at tænke bredt i sine bevægelsestilbud til børn virkelig kan have en positiv effekt på medlemsoptaget – en synlighed vi ikke kunne have skabt uden økonomisk støtte i form af partnerskabet,” siger Jens Laulund.

Falcons eksplosive vækst har medført et stort behov for at rekruttere frivillige holdledere og hjælpetrænere i samme tempo som klubbens medlemsvækst. Men med støtte fra Frederiksberg Fonden i 2017 har klubben ansat en frivillig­koordinator, hvis opgave er at rekruttere holdledere og udvalgsmedlemmer samt at koordinere klubbens uddannelsesprogram for unge trænere og dommere. Falcon har i 2018 holdledere på stort set alle kamphold. Fremadrettet bliver frivillig-koordinatorens løn dækket af kontingenter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev