Persondata (GDPR)

 

Frederiksberg Fondens registrering og behandling af personoplysninger er underlagt EU’s forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger sammen med den tilhørende danske lovgivning (databeskyttelsesloven).

Frederiksberg Fonden tillader ikke, at ansøgere fremsender oplysninger, som efter databeskyttelsesreglerne betegnes som personfølsomme (race og etnicitet, helbredsoplysninger, seksuel overbevisning, genetisk information, politisk overbevisning, religion, biometrisk information, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og filosofisk overbevisning). Såfremt Frederiksberg Fonden konstaterer, at disse informationer fremgår af modtaget ansøgningsmateriale, vil materialet blive slettet, og ansøgningen vil være afvist uden yderligere varsel.

Når du fremsender ansøgning til Frederiksberg Fonden skal det ske elektronisk på vores mailadresse ansogning@frederiksbergfonden.dk. Du får herefter, som en skriftlig digital bekræftelse på vores modtagelse, yderligere information om, hvilke procedurer som gælder for Frederiksberg Fondens håndtering af dine personoplysninger. Med modtagelse af den skriftlige kvittering informeres du om, hvorledes du har givet samtykke til vores videre håndtering af personoplysningerne.

Frederiksberg Fonden benytter blandt andet personoplysninger i sagsbehandling og til lovpligtig og intern statistik om ansøgere. Statistikken benyttes internt til relevant offentliggørelse i årsrapporter eller på Fondens hjemmeside.

Ved tildeling af støtte er Frederiksberg Fonden efter skattelovgivningen indberetningspligtig til SKAT. Endvidere sker der indberetning af hensyn til kontrol med fondens overholdelse af Erhvervsfondslovningens regler. Indberetninger af tildelt støtte sker på baggrund af CVR-numre og er kun undtagelsesvis baseret på CPR-nummer.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for opbevaring og behandling. Du kan ligeledes til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Indsigelse eller tilbagekaldelse af samtykke skal ske ved henvendelse til ff@frederiksbergfonden.dk

Du har mulighed for at klage over Frederiksberg Fondens opbevaring og behandlingen af data vedrørende dig. Klage indgives i givet fald til Datatilsynet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev