Frederiksberg-borgerne værdsætter det lokale kulturliv

Frederiksberg-borgerne værdsætter det lokale kulturliv

Frederiksbergfonden har spurgt 500 borgere om deres holdninger til kultur, og deres svar bidrager med nyttig viden. Frederiksbergfonden uddeler årligt 10 millioner kroner til lokale aktiviteter. En betydelig del af fondsmidlerne går til en bred vifte af kulturoplevelser, der bidrager til at gøre Frederiksberg til en levende kommune at være borger og besøgende i. Derfor besluttede fonden at tage pulsen på, hvordan borgerne selv opfatter kulturlivet. Tænketanken Mandag Morgen har stillet en række spørgsmål til 500 repræsentative Frederiksberg-borgere. De er blevet spurgt om, hvilken værdi kulturen har for den enkelte og for fællesskabet, og hvordan de mener kultur skal finansieres.…
LÆS MERE