Alle børn drømmer om en glædelig jul

Når julen nærmer sig, er Frederiksberg Fonden hvert år i kontakt med en række organisationer, der hjælper udsatte familier og børn. Det at dele oplevelser om julemad og julegaver efter juleferien har stor betydning for børns trivsel. Frederiksberg Fonden har igen i år afsat midler til julehjælp til udsatte familier på Frederiksberg. Det vurderes af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at danske hjælpeorganisationer i år samlet modtager over 45.000 ansøgninger om hjælp i forbindelse med julen.

(Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix)

Mange mennesker, der fx har mistet sit arbejde eller er blevet ramt af sygdom, og som drømmer om at give deres børn en helt almindelig jul, kan have meget svært ved at finde 4-5.000 kroner i et i forvejen stramt budget. Frederiksberg Fondens samarbejdspartnere er i tæt kontakt med de udsatte familier, børn og unge.

Frelsens Hær har i 2018 modtaget henved 11.000 henvendelser, og kan rejse midler til, og gennemfører at styre den kæmpe opgave det er, at hjælpe ca. 9.000. Frelsens Hær arbejder ud fra en mentordreven indsats ved at brede fokus ud til også at omfatte job, uddannelse, gældsrådgivning og retshjælp, der hjælper dem, der har det svært godt videre.

Børnenes Kontor meddeler, at antallet af ansøgninger stadig er stigende. De forsøger at organisere beklædningshjælp og julekurv til så mange som muligt, for at udsatte børnene oplever at vokse op under rimelige opvækstvilkår ved at fejre julen på samme måde som deres jævnaldrende.

Mødrehjælpen på Frederiksberg er i kontakt med 85 familier med tilsammen 153 børn, der har brug for hjælp. Familierne har personlige og sociale kriser, der har trukket tæppet væk under dem, og dermed vanskeliggør deres i forvejen sårbare situation.

Hos Røde Kors Hovedstaden strømmer ansøgningerne ind til deres juleaften i Codan Forsikrings lokaler, hvor ensomme borgere, socialt udsatte og sårbare børnefamilier er inviteret til juleaften. Det er gratis at deltage i julefesten, der byder på mad, gaver, dans om juletræet, hygge og Julemanden, der kommer og deler gaver ud til de mange deltagende børn. I 2017 deltog 193 voksne og 48 børn.

Fire procent af Danmarks i alt over 6500 hjemløse, svarende til mere end 250 personer, hører til på Frederiksberg. SAND – de hjemløses landsorganisation har siden 2010 uddelt julehjælp til hjemløse og deres børn. SANDs uddeling sker til voksne som gavekort til dagligvarekøb og til børn som gavekort til tøj- eller legetøjsbutikker.

Frederiksberg Kommune har omkring 80 børn, hvis hjem er på en kommunal døgninstitution i en kortere eller længere periode. Frederiksberg Fondens bidrag her er et kontantbeløb til julegaver eller lignende på kr. 1500,- pr. barn i tillæg til bostedets økonomi. Som barn eller ung kan det være vigtigt fx at have penge til at købe en gave til sin mor eller søskende, som man ikke bor sammen med.

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums plejehjems-julekoncerter for de ældre på Frederiksberg skaber altid stor glæde. I år er der også på ældrecentre tilbud med Erindringsfabrikkens erindringsstuer, når de besøger Frederiksbergs plejehjem i julemåneden.

Sociale Innovatører, organisationer og ildsjæle på Frederiksberg er årsagen til, at julen bliver glædelig for mange flere. Takker til alle for den store indsats.

De bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår!

FREDERIKSBERG FONDEN

 

Frederiksberg Fondens bidrag til julen 2018:

Frelsens Hær  100.000,-
Røde Kors Hovedstaden 100.000,-
Børnenes Kontor 50.000,-
Mødrehjælpen 50.000,-
SAND – de hjemløses landsorganisation 5.000,-
Børn og familiers døgntilbud Frederiksberg Kommune 117.000,-
Julekoncerter, plejehjem 46.000,-
Erindringsforedrag i december 45.000,-
, ,

Tilmeld dig vores nyhedsbrev