Fonde presses af højere skatter

Regeringen har sammen med støttepartierne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttet at sløjfe to skatteregler, der gælder for fonde. Professor ved CBS, Steen Thomsen, vurderer over for nyhedsmediet Altinget, at uddelingerne fra fonde vil falde med et beløb i størrelsesordenen en milliard kroner. ”Når fondene mangler konsolideringsfradraget og ikke får fradrag for deres uddelinger i datterselskaberne, vil det medføre, at de uddeler mindre. Det kan realistisk set sagtens betyde en milliard mindre i uddelinger om året,” siger han. ”Fondene er vigtige som korrektiv til et offentligt puljesystem, der ofte agerer med langt mindre risikovillighed og blik for…
LÆS MERE