KU.BE Innovationspuljen

I efteråret 2016 åbnede KU.BE – et innovativt og nytænkende mødested på Frederiksberg, der forener kultur, sundhed og bevægelse – inde og ude.

Med målsætningen om at understøtte en nyskabende anvendelse af KU.BE-huset har FrederiksbergFonden afsat midler til støtte af innovative og eksperimenterende projekter, der udforsker mulighederne for brugen af huset.

I løbet af 2017 vil det blive muligt for såvel nye som eksisterende KU.BE-brugere at søge midler til at afprøve nye arrangementer, møde- og anvendelsesformer, som fremadrettet kan medvirke til at skabe et innovativt fundament for KU.BE, fremme vidensdeling og engagement.

FrederiksbergFonden og KU.BE vil på deres hjemmesider offentliggøre åbningen af puljen.