Det støtter vi

Frederiksberg Fondens bestyrelsen traf i 2016 afgørelse i 174 ansøgningssager, hvor det blev besluttet at give hel eller delvis støtte i 86 sager. Uddelingerne udgjorde tilsammen ca. 8 mio. kr.

Fonden uddelte over 8 mio. kr. til i alt 86 projekter.

Uddelinger i 2016 (tusind kroner)

KULTUR 3.433 43 %
FRITID OG MOTION 1.374 17 %
UDDANNELSE 0.310 4 %
SOCIAL INDSATS 1.563 19 %
BYUDVIKLING  1.397 17 %
TOTAL 8.328 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonden driver også flerårige samarbejder med faste projektparter og samarbejder med fx Frederiksberg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Frederiksberg Erhverv i en række projekter omkring by- og erhvervsudvikling.   

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev