Velkommen

FrederiksbergFonden virker til gavn for almene og velgørende formål på Frederiksberg.

FrederiksbergFonden har særlig fokus på støtte til projekter for børn og deres sociale forhold, kunstneriske og kulturelle projekter som fornyer og bevarer kulturarven samt lærdom og uddannelse på Frederiksberg. Fonden yder ikke tilskud til enkeltpersoner, dækning af driftsudgifter, politiske formål eller professionel sport.

Fondens vil gerne modtage ansøgninger om støtte til projekter fra private organisationer, selvstændigeforeninger, teatre, museer, arrangører eller lignende.

Fonden kan også selv invitere til at modtage projektforslag inden for udvalgte temaer.

FrederiksbergFonden uddeler hvert år Frederiksbergpriserne, som gives til kulturinstitutioner, virksomheder, offentlige organer, frivilligenetværk, klubber, privatpersoner eller ledere og nøglepersoner fra Frederiksberg.

FrederiksbergFonden havde ved udgangen af sit seneste regnskabsår en egenkapital på 352 mio. kr. og støttede i 2014 i alt 61 projekter med 7,2 mio. kr. Fondens udlejning af bolig- og butikslejemål foretages af DEAS. Fondens boliger moderniseres inden genudlejning. Moderniseredelejligheder udbydes på udlejningsportaler. Der føres ikke venteliste.

23.09.2015
Frederiksbergprisen til Stella Polaris

Prisvinderne STELLA POLARIS

23.09.2015
Stadsarkitekt modtager Frederiksbergs Hæderspris 2015

Hædersprisvinder Ejvind Rostgaard i midten med Mads Lebech og Martin Dahl og Sys Rovsing