Velkommen

FrederiksbergFonden virker til gavn for almene og velgørende formål på Frederiksberg.

FrederiksbergFonden har særlig fokus på støtte til projekter for børn og deres sociale forhold, kunstneriske og kulturelle projekter som fornyer og bevarer kulturarven samt lærdom og uddannelse på Frederiksberg. Fonden yder ikke tilskud til enkeltpersoner, dækning af driftsudgifter, politiske formål eller professionel sport.

Fondens vil gerne modtage ansøgninger om støtte til projekter fra private organisationer, selvstændigeforeninger, teatre, museer, arrangører eller lignende. Fonden kan også selv invitere til at modtage projektforslag inden for udvalgte temaer.

FrederiksbergFonden uddeler hvert år Frederiksbergpriserne, som gives til kulturinstitutioner, virksomheder, offentlige organer, frivillige netværk, klubber, privatpersoner eller ledere og nøglepersoner fra Frederiksberg.

FrederiksbergFonden havde ved udgangen af sit seneste regnskabsår en egenkapital på 352 mio. kr. Fonden støttede i 2015 i alt 81 projekter med 8,3 mio. kr.

Fondens udlejning af bolig- og butikslejemål foretages af DEAS. Fondens boliger moderniseres inden genudlejning, og udlejes til markedsleje på udlejningsportaler. Der føres ikke venteliste.

Musikalsk oplevelse i DR Koncertsalen

Musikalsk oplevelse i DR Koncertsalen

3200 skoleelever fra Frederiksberg fik den årlige musikalske indsprøjtning ved en indisk inspirere[...]
Fra politistation til centrum for innovation

Fra politistation til centrum for innovation

Når man træder ind af den store trædør på adressen Howitzvej 30 – i Frederiksbergs ”administrationsk[...]