Velkommen

FrederiksbergFonden virker til gavn for almene og velgørende formål på Frederiksberg.

FrederiksbergFonden har særlig fokus på støtte til projekter for børn og deres sociale forhold, kunstneriske og kulturelle projekter som fornyer og bevarer kulturarven samt lærdom og uddannelse på Frederiksberg. Fonden yder ikke tilskud til enkeltpersoner, dækning af driftsudgifter, politiske formål eller professionel sport.

Fondens vil gerne modtage ansøgninger om støtte til projekter fra private organisationer, selvstændigeforeninger, teatre, museer, arrangører eller lignende.

Fonden kan også selv invitere til at modtage projektforslag inden for udvalgte temaer.

FrederiksbergFonden uddeler hvert år Frederiksbergpriserne, som gives til kulturinstitutioner, virksomheder, offentlige organer, frivilligenetværk, klubber, privatpersoner eller ledere og nøglepersoner fra Frederiksberg.

FrederiksbergFonden havde ved udgangen af sit seneste regnskabsår en egenkapital på 352 mio. kr. og støttede i 2014 i alt 61 projekter med 7,2 mio. kr. Fondens udlejning af bolig- og butikslejemål foretages af DEAS. Fondens boliger moderniseres inden genudlejning. Moderniseredelejligheder udbydes på udlejningsportaler. Der føres ikke venteliste.

Fonde presses af højere skatter

Fonde presses af højere skatter

Regeringen har sammen med støttepartierne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal A[...]
Ny kunstgræsbane hos KB på Pile Allé

Ny kunstgræsbane hos KB på Pile Allé

KB forventer at op mod 500 børn får glæde af den nye bane, Allé Banen. Torsdag 29. oktober blev mult[...]